Фармакологія та лікарська токсикологія №6(36)/2013

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЇ

І. Ф. Бєленічев, А. А. Єгоров
Сполуки L-лізину в фармакокорекції порушень енергетичного метаболізму головного мозку при моделюванні геморагічного інсульту

Семененко А. І.
Динаміка активності нейрон-специфічної енолази та вмісту білка S 100 у крові щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу та курсового введення 0,9 % розчину NаСІ

У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Бухтіярова І. П.
Вивчення гіполіпідемічних властивостей ралейкіну на моделі стрептозоцинового діабету в щурів

Зеленський Д. С., Бондар В. М., Жуковский О. І., Поляков В. І., Соловьев А. І.
Вплив діізопропілфосфат-олігоетиленгліколя таурохолевої кислоти на скорочення ізольованих фрагментів аорти щурів та внутрішньоклітинну концентрацію Ca2+

І. Л. Мончак, О. І. Жуковський, В. І. Поляков, В. М. Бондар, А. І. Соловйов
Вплив діізопропілфосфат-олігоетиленгліколя та урохолевої кислоти на скоротливу активність ворітної вени щурів за умов гіпоксії in vitro

Нагорна О. О., Стежка В. А.
Вплив ірбесартану на активність вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у щурів з уродженою стрес-індукованою артеріальною гіпертензією

Степанова К. О.
Вивчення лікувальних властивостей нових песаріїв «Клімедекс» за умов експериментального вагініту

Шаяхметова Г. М.
Вплив етамбутолу на структурно-функціональні показники гонад та фертильність щурів-самців

Шебалдова К. О., Кравець Д. С., Лук'янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е.
Порівняльна фармакокінетика ВІТАГЕРМ-3 у нормі та за умов гострої гіперкапничної гіпоксії

Яковлєва Л. В., Єгорова О. О., Кошова О. Ю.
Експериментальне обґрунтування корекції Елгацином гіпофункції сім’яників щурів

I. В. Kізуб, К. І. Клименко, A. I. Соловйов
Ендотелій-залежна тривала гіпоксична легенева вазоконстрикція може бути опосередкована сигналізацією через міоендотеліальні щільні контакти

ПОДІЇ

X Національна школа молодих вчених-фармакологів імені академіка НАМН України О. В. Стефанова

Беленичев И. Ф.
Роль белков теплового шока в реализации молекулярно-биохимических механизмов нейропротекции

Головенко Н. Я.
Контуры будущего фармакологии

Губський Ю. І.
Проблема болю в паліативній медицині: соціальний виклик та молекулярна фармакологія

Мамчур В. И.
Два препарата, один организм – механизмы взаимодействий при коморбидной патологии

Резников А. Г.
Методология тестирования противоопухолевой активности фармакологических препаратов на нефросубкапсулярных ксенографтах у мышей

Соловьев А. И.
Ионные каналы как фармакологические мишени. Время смены парадигм классической фармакотерапии


Завантажити PDF

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer