Фармакологія та лікарська токсикологія №4-5(40)/2014

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Шарикіна Н. І., Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І.
Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина I)

У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Волчик Ю. А., Абрамов А. В., Бухтиярова Н. В.
Некоторые аспекты кардиопротекторного действия нового β-адреноблокатора с NO-миметическим эффектом «Гипертрил» на модели инфаркта миокарда

Волощук Н. І., Таран І. В.
Гастротоксична дія диклофенаку натрію на тлі дефіциту та надлишку гідроген сульфіду в есперименті

Должикова О. В., Малоштан Л. М.
Гістоморфологічні дослідження впливу нових супозиторіїв вагінальних «Меланізол» на стан піхви щурів на тлі експериментального вагініту

Дронов С. Н.
Детоксицирующие свойства и острая токсичность фиксированной комбинации низкоконцентрированного раствора гипохлорита натрия и таурина, предназначенной для парентерального применения

Жилюк В. І., Мамчур В. Й.
Дозозалежні ефекти метформіну та піоглітазону щодо процесів навчання та збереження умовної навички в щурів з алоксановим діабетом

Кабанова Т. А. , Павловський В. І., Халімова О. І., Ушаков І. Ю., Карасьова Т. Л., Андронаті С. А.
Аналгетичні та протизапальні властивості 1-метоксикарбонілметил-3-ариламінобенздіазепін-2-онів

Кальчук Р. О.
Профілактичне та лікувальне застосування тіоцетаму для корекції гострого запалення слизової оболонки порожнини рота за умов іммобілізації в експерименті

Нагорна О. О., Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Волуй А. В., Кузнєцова О. В., Ярош О. К.
Фармакокінетичні параметри ін’єкційної форми нового метаболітотропного препарату «Ангіолін»

Очеретнюк А. О., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А., Прокопенко С. В.
Дослідження фрагментації ДНК у тканинах легень щурів після застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або 5 % розчину HAES-LX у гострому періоді опікової хвороби

Пясковська О. М., Бойчук І. В., Федорчук О. Г., Мельников О. Р., Дасюкевич О. Й., Колесник Д. Л., Соляник Г. І.
Протипухлинна дія дихлорацетату щодо карциноми Ерліха

Рибак В. А., Малоштан Л. М.
Вплив тривалого застосування густого екстракту квасолі на показники вуглеводного обміну в щурів з метаболічним синдромом на тлі ожиріння

Саєнко А. В.
Вплив натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2H-[1,2,4]тріазино[2,3-c]хіназолін-6-іл) пропанової кислоти на фізичну витривалість щурів за умов гіпоксичних станів

Степанюк Г. І., Почелова О. В., Степанюк Н. Г., Коваленко С. І., Воскобойник О. Ю.
Актопротекторна активність солей (3-R-оксо-2Н-[1,2,4]-тріазино-[2,3-с]-хіназолін-6-іл)карбонових кислот та їхніх галогенвмісних аналогів

Суворова З. С.
Ефективність похідного арилаліфатичних аміноспиртів на моделі експериментального оніхомікозу

ОСОБИСТОСТІ

Леонід Олександрович Громов

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT


Завантажити pdf

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer