Фармакокінетичне дослідження процесів елімінації потенційного церебропротектора Цереброгерму в щурів з травмою головного мозку
pdf

Ключові слова

фармакокінетика, елімінація, координаційна сполука германію, церебропротектор, черепно-мозкова травма

Анотація

Роботу присвячено фармакокінетичному дослідженню процесів елімінації нової координаційної сполуки германію – Цереброгерму (ферум біс(цитрато)германат), який проявляє виразну церебропротекторну активність на моделі закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ).
Модель ЗЧМТ відтворювали в щурів шляхом нанесення дозованого за силою та орієнтованого за локалізацією удару вільно падаючим предметом масою 45 г на тім'яну ділянку черепа щурів у стані легкого ефірного наркозу. Форма ЗЧМТ, що моделюється, відповідає травмі головного мозку
середнього ступеня. Досліджували низку параметрів, що характеризують процес елімінації: період напівелімінації (t1/2,el, год), константа швидкості елімінації (Кel, год-1), загальний кліренс (ClТ, мл/хв), середній час перебування в організмі (MRT, год) у щурів з ЗЧМТ порівняно зі здоровими тваринами (норма).
Порівняльний аналіз отриманих фармакокінетичних параметрів Цереброгерму, що характеризують процес його елімінації в щурів у нормі та за умов ЗЧМТ, переконливо (р < 0,050–0,001) свідчить про уповільнення процесів біотрансформації та екскреції потенційного церебропротектора в ранньому посттравматичному періоді. Найбільше за умов ЗЧМТ змінюються період напівелімінації, константа швидкості елімінації, загальний кліренс.
У роботі обговорюються причини змін параметрів, що характеризують елімінацію потенційного церебропротектора на експериментальній моделі травматичної хвороби головного мозку.
Отримані дані можуть бути експериментальним обґрунтуванням необхідності проведення додаткової фармакологічної підтримки метаболічно-екскреційних органів (печінка, нирки), що буде сприяти підвищенню ефективності фармакотерапії наслідків ЗЧМТ у ранньому посттравматичному періоді.

https://doi.org/10.33250/14.03.185
pdf