Фармакологія та лікарська токсикологія №1(37)/2014

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Бобирьов В. М., Дев’яткіна Н. М.
Нові механізми дії ромашки й календули як основа їхнього застосування в сучасних лікарських засобах для стоматологічної практики

Kізуб І. В., Клименко К. І., Соловйов А. І.
Участь протеїнкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 1

Марієвський В. Ф., Воронін Є. П., Чекман І. С., Гребельник А. І.
Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид: перспективний біоцидний засіб

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЇ

Бондарєв Є. В.
Експериментальне обґрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу ноотропної дії

У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Бобкова Л. С., Бухтіарова Т. А.
Моделювання аналгетичної активності похідних піридину шляхом визначення дескрипторів, комплементарних до нейромедіаторів

Бутко Я. О., Дроговоз С. М., Ляпунова А. М., Булига Л. О.
Дослідження впливу глюкокортикостероїдів і керамідів на імунобіохімічні маркери запалення за алергічного дерматиту

Валика В. В., Парий С. Б., Руснак Л. Г., Унгуряну А. И., Николай Е. С., Тодираш М. П.
Доклиническое исследование гепатопротекторной эффективности нового комбинированного препарата Neamon-hepa

Дорошенко А. М.
Дослідження гострої токсичності наночастинок заліза при внутрішньошлунковому та внутрішньовенному шляхах введення

Клименко К. И., Новохацкая Т. В., Поляков В. И., Жуковский О. И., Бондарь В. Н., Соловьев А. И.
Влияние диизопропилфосфат-олигоэтиленгликоля таурохолевой кислоты на выходящие калиевые токи в миоцитах аорты крыс с экспериментальным диабетом

Мохорт М. А., Геращенко І. В., Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Векліч Т. О.
Похідні імідазо [1,2-а]азепінію як модифікатори скоротливої активності міометрія

Нагорна О. О., Горчакова Н. О., Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Брюзгіна Т. С.
Вплив сумісного застосування квінаприлу з ангіоліном на жирнокислотний склад ліпідів плазми крові щурів із артеріальною гіпертензією

Novokhatska T., Klymenko K., Dosenko V., Soloviev A.
Fact or fancy: Does the high level of PKC-delta gene expression contribute to potassium channels malfunction at arterial hypertension and diabetes?

Прискока А. О.
Дослідження гострої токсичності наночастинок срібла за внутрішньоочеревинного введення

Пясковська О. М., Горбик Г. В., Якшибаєва Ю. Р., Родіонова Н. К., Момот В. Я., Соляник Г. І.
Корекція пухлино-асоційованої анемії поліфенолами винограду

Пакришень С. В., Килимник О. М.
Морфо-функціональний стан скоротливого апарату кардіоміоцитів щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії та можливі шляхи її фармакологічної корекції

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За сторінками журналу «WHO Pharmaceuticals Newsletter»

ОСОБИСТОСТІ

До ювілею Світлани Мефодіївни Дроговоз

До 90-річчя від дня народження Федора Петровича Трінуса

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT


Завантажити pdf

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer