Публікаційна етика

Публікаційна етика видання

 Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії та видавця

Редакційна колегія журналу несе відповідальність за оприлюднення авторських матеріалів, що накладає необхідність відповідності наступним основоположним принципам:

 • достовірність представлених даних та їхня наукова та практична значущість;
 • недопущення використання членами редакційної колегії неопублікованих даних з представлених до розгляду матеріалів для особистих цілей або передачі третім особам;
 • забезпечення конфіденційності;
 • недопущення плагіату;
 • недопущення залишення без відповіді претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також прийняття усіх необхідних заходів для відновлення порушених прав у разі виявлення конфліктної ситуації.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Дії рецензента повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержання таких принципів:

 • конфіденційність: отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатись як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам;
 • об'єктивність та аргументованість: рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладених результатів дослідження, а не автора (персональна критика автора є неприйнятною); рецензент має також повідомити редакцію та звернутись до редакції з проханням виключити його з процесу рецензування певних матеріалів, якщо він вважає свою кваліфікацію недостатньою для його оцінки або у випадку конфлікту інтересів;
 • неприйнятність використання рецензентом для особистих цілей неопублікованих даних з представлених на рецензію рукописів.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (колектив авторів) повинен усвідомлювати свою первісну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає додержання ним (ними) таких принципів:

 • надання достовірних результатів проведених досліджень, неприйнятність представлення завідомо помилкових або фальсифікованих результатів і тверджень;
 • гарантія оригінальності результатів досліджень;
 • зазначення першоджерел запозичених фрагментів або тверджень; неприйнятність надмірних запозичень і плагіату в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень;
 • визначення внеску усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, представлення посилань на роботи, які мали значення для дослідження;
 • неприйнятність подання до журналу матеріалів, які вже відправлені для публікації до іншого журналу, знаходиться на розгляді або вже опубліковані в інших журналах;
 • обов’язковість вказування як співавторів усіх осіб, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження, та неприпустимість вказування як співавторів осіб, які не брали участь у дослідженні;
 • обов’язковість якнайшвидшого повідомлення редакції у разі виявлення автором помилок або неточностей в матеріалах на етапі їхнього розгляду або після опублікування.