Редакційний штат

Редакційна колегія:
Бухтіарова Т.А. (головний редактор)
Григор'єва Г.С. (заст. головного редактора)
Соловйов А.І. (заст. головного редактора, науковий редактор)
Літвінова Н.В. (науковий редактор)
Мисливець С.О. (відповідальний секретар)

Антоненко П.Б., Бєленічев І.Ф., Бобкова Л.С., Бондаренко Л.Б., Волощук Н.І., Вринчану Н.О., Годован В.В., Гудзенко А.В., Демченко А.М., Єрмоленко Т.І., Жилюк В.І., Зайченко Г.В., Заморський І.І., Ковальов С.В., Коваленко В.М., Колядич О.П., Луценко Р.В., Нефьодов О.О., Олещук О.М., Павлов С.В., Серединська Н.М., Таніна С.С., Хавич О.О., Шаяхметова Г.М., Шеремета Л.М., Штриголь С.Ю., Ядловський О.Є.

Редакційна рада:
Головенко М.Я., Калуєв Алан, Кириченко С.В., Кізуб І.В., Кресюн В.Й., Купновицька І.Г., Лук'янчук В.Д., Мамчур В.Й., Парій С.Б., Петерлін Б.,
Петровіч Д., Посохова К.А.

Адреса редакції журналу:
14, вул. Антона Цедіка, Київ, 03057, Україна
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
тел. (044) 456-42-56, 456-40-22,
e-mail: ift.regedit@gmail.com