Редакційний штат

Редакційна колегія журналу складається із провідних фахівців в області фармакології та токсикології:
Бухтіарова Т.А. (головний редактор)
Григор'єва Г.С. (заст. головного редактора)
Соловйов А.І. (заст. головного редактора, науковий редактор)
Літвінова Н.В. (науковий редактор)
Мисливець С.О. (відповідальний секретар)

Антоненко П.Б., Бєленічев І.Ф., Бобкова Л.С., Бондаренко Л.Б., Волощук Н.І.,Годован В.В. , Демченко А.М., Дев'яткіна Т.О., Єрмоленко Т.І., Жилюк В.І.,Зайченко Г.В., Заморський І.І., Коваленко В.М., Ковтун Л.І., Колядич О.П., Олещук О.М. , Павлов С.В., Серединська Н.М.,
Таніна С.С., Тишкін С.М., Хавич О.О., Шаяхметова Г.М., Шеремета Л.М. , Штриголь С.Ю.,
Ядловський О.Є.

Редакційна рада складається з провідних спеціалістів у галузі фармакології та токсикології України та інших держав
Головенко М.Я., Калуєв Алан, Кириченко С.В., Кізуб І.В., Кресюн В.Й., Купновицька І.Г.,
Лук'янчук В.Д., Мамчур В.Й., Парій С.Б., Петерлін Б., Петровіч Д., Посохова К.А.
Адреса редакції журналу:

14, вул. Антона Цедіка, Київ, 03057, Україна
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
тел. (044) 456-42-56, 456-40-22,e-mail: ift.regedit@gmail.com