Розробка та валідація спектрофотометричної методики визначення сульфацетаміду натрію в очних краплях
pdf

Ключові слова

сульфацетамід натрію, 3-α,γ-дикарбоксипропілроданін, спектрофотометрія, валідація

Анотація

Досліджено умови та хімізм реакції взаємодії сульфацетаміду натрію з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном і розроблено на цій основі методику спектрофотометричного визначення сульфацетаміду натрію в очних краплях «Сульфацил», а також проведено валідацію запропонованої методики.
У роботі використовували наступні реагенти та розчинники: робочий стандартний зразок (РСЗ) сульфацетаміду натрію, очні краплі «Сульфацил 200 мг/мл» і «Сульфацил 300 мг/мл», 3-α,γ-дикарбоксипропілроданін кваліфікації «ч», розчин натрію нітриту та натрію фосфату готували розчиненням точної наважки реактивів кваліфікації «ч.д.а.», розчини кислоти хлористоводневої готували розведенням концентрованої кислоти кваліфікації «ч.д.а.».
Аналітичне обладнання: спектрофотометр СФ-46, ваги електронні RADWAG WPA 40/160/C/1, мірний посуд класу A.
Розроблено методику спектрофотометричного визначення кількісного вмісту сульфацетаміду натрію в очних краплях «Сульфацил» на основі реакції його взаємодії з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном. Методами насичення та неперервних змін встановлено стехіометричне співвідношення реагентів, яке виявилось рівним 1:1. Показано, що за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність і робасність розроблена методика є коректною й може бути використаною у відділах контролю якості хіміко-фармацевтичних підприємств.
Таким чином, досліджено реакцію взаємодії попередньо діазотованого сульфацетаміду натрію з 3-α,γ-дикарбоксипропілроданіном, у результаті якої утворюється забарвлена азосполука. На основі вказаної реакції розроблено методику кількісного спектрофотометричного визначення сульфацетаміду натрію в складі очних крапель «Сульфацил» промислового виробництва та проведено її валідацію за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, діапазон застосування, прецизійність, правильність і робасність.

pdf