Фармакодинамічна взаємодія модифікованого аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y з речовинами, що пригнічують або збуджують центральну нервову систему
pdf

Ключові слова

нейропептид Y, етанол, тіопентал, пентилентетразол, тіосемікарбазид

Анотація

Мета дослідження – вивчити взаємодію пептиду NP9 – оригінального модифікованого аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y – з речовинами, що пригнічують (етанол, тіопентал-натрій) або стимулюють (пентилентетразол, тіосемікарбазид) центральну нервову систему (ЦНС).
Експеримент проведено на 90 білих нелінійних мишах-самках. Нонапептид NP9 вводили тваринам інтраназально в дозі 0,2 мг/кг за 30 хв до експерименту. Досліджували взаємодію пептиду NP9 з етанолом (5,5 г/кг у вигляді 12,5 % розчину), тіопентал-натрієм (70 мг/кг), пентилентетразолом (75 мг/кг) і тіосемікарбазидом (25 мг/кг). Як референтний препарат використовували Семакс у дозі 0,1 мг/кг інтраназально.
Показано, що пептид NP9 не виявляє суттєвого впливу на депримувальну дію етанолу, але пришвидшує настання та збільшує тривалість тіопенталового наркозу, що може вказувати на його ГАМКпозитивні властивості. Суттєвої взаємодії пептиду NP9 з пентилентетразолом і тіосемікарбазидом не було виявлено.
Отримані результати вказують на відсутність небезпечних фармакодинамічних взаємодій пептиду NP9 зі сполуками, що збуджують або пригнічують ЦНС за допомогою різних механізмів. Це експериментально обґрунтовує можливість його безпечного використання в комбінаціях з відповідними
лікарськими препаратами.

https://doi.org/10.33250/15.01.003
pdf