Вплив сполук-лідерів за антиамнестичною активністю серед похідних 4-амінобутанової кислоти на функціональний стан центральної нервової системи та їхня антигіпоксична активність
pdf

Ключові слова

похідні 4-амінобутанової кислоти, функціональний стан центральної нервової системи, антигіпоксична активність

Анотація

Когнітивні порушення є однією з найважливіших медико-соціальних проблем. Сучасні ноотропні засоби сприяють покращанню когнітивних функцій, проте не позбавлені різних побічних реакцій. У зв’язку з цим, актуальним є створення нових ноотропних засобів. Перспективними в цьому плані є
новосинтезовані похідні 4-амінобутанової кислоти.
Мета дослідження – оцінка впливу двох сполук-лідерів за антиамнестичною активністю серед похідних 4-амінобутанової кислоти на функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) та їхні антигіпоксичні властивості.
Вивчення впливу двох сполук на стан ЦНС проводили в тесті «відкрите поле» через 15 хв після одноразового внутрішньоочеревинного (в/о) введення у дозах 30 і 50 мг/кг. Антигіпоксичну дію досліджуваних сполук вивчали на моделі нормобаричної гіпоксичної гіпоксії з гіперкапнією в мишей.
Препаратом порівняння був пірацетам, який вводили в/о у дозі 200 мг/кг. Під впливом 4-(ди(гідроксиметил)аміно) бутанової кислоти в дозі 30 мг/кг не відбувалось суттєвих достовірних змін рухово-дослідницької й емоційної активності в мишей, хоча всі досліджувані показники за абсолютною величиною були нижчі порівняно з інтактним контролем. За введення цієї сполуки в більшій дозі (50 мг/кг) відбувалось зниження показника суми активностей, вірогідне щодо інтактного контролю та пірацетаму. 4-(бензил(метил)аміно)бутанова кислота виявляє дозозалежний вплив на стан ЦНС: седативну дію в дозі 30 мг/кг та незначну стимулювальну – у дозі 50 мг/кг.
Ця сполука характеризується вираженою антигіпоксичною дією та має переваги над препаратом порівняння пірацетамом, що в дозі 200 мг/кг не виявив антигіпоксичний ефект, як і сполука (4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанова кислота).
Таким чином, встановлено, що 4-(бензил(метил)аміно)бутанова кислота має дозозалежний вплив на стан ЦНС: седативний – у дозі 30 мг/кг та незначний стимулювальний – у дозі 50 мг/кг. 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанова кислота виявляє дозозалежну седативну дію, яка є більш вираженою в дозі 50 мг/кг. Враховуючи, що 4-(бензил(метил)аміно)бутанова кислота виявляє антиамнестичну та в найактивнішій дозі 30 мг/кг – седативну, а також антигіпоксичну дію, вона становить інтерес для подальших досліджень.

https://doi.org/10.33250/15.02.075
pdf