Дослідження токсикологічних властивостей нового ліпосомального засобу «Ліпохром»
pdf

Ключові слова

Ліпохром, гостра токсичність, токсичність за повторних уведень

Анотація

Доклінічне дослідження специфічної активності нового фармакологічного засобу «Ліпохром» (порошок ліофілізований для ін’єкцій, виробництва ТОВ «Нано Технології в Медицині», Україна) показало, що введення останнього в ізоволемічному об’ємі фізіологічного розчину через 30 хв після гострої
масивної крововтрати призводить до помірної гемодинамічної дії та запобігає розвитку декомпенсованого метаболічного ацидозу та розвитку дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
Важливим етапом у комплексному доклінічному дослідженні нових потенційних лікарських засобів є вивчення їхніх токсикологічних параметрів.
Мета дослідження – експериментальне вивчення токсикологічних властивостей нового фармакологічного засобу «Ліпохром» для обґрунтування безпеки його застосування в клінічній практиці.
Гостра токсичність тест-зразка Ліпохрому була вивчена на двох видах лабораторних тварин: самицях білих мишей масою тіла 18–20 г і самицях щурів масою тіла 200–210 г. Одноразове внутрішньовенне введення Ліпохрому мишам у дозі 50 мг/кг маси тіла та щурам у дозі 20 мг/кг в об’ємах, що є максимальними за внутрішньовенного введення для цих видів тварин, не призвело до їхньої загибелі, розвитку клінічних ознак токсичної дії, змін у динаміці маси тіла, абсолютної та відносної маси внутрішніх органів. За даними зовнішнього огляду, проведеної автопсії та макроскопічного
дослідження самиць білих мишей і щурів через 14 днів після одноразового введення тест-зразка Ліпохрому не виявлено альтеративних змін, ознак порушень гемоциркуляції, запалення чи дисрегенераторних явищ. У місці введення тест-зразка ознак патологічних змін навколишніх тканин не
виявлено. За умов повторних внутрішньоочеревинних введень щурам обох статей тест-зразка Ліпохрому протягом 14 днів в умовно терапевтичній дозі 10 мг/кг і в дозі, що перевищує терапевтичну в 5 разів (50 мг/кг), не зареєстровано загибелі тварин, клінічних ознак токсичної дії, впливу на динаміку маси тіла та загальноповедінкові реакції. Не виявлено негативного впливу на гематологічні показники периферичної крові, порушень основних ланок метаболізму, а також змін структурно-функціональних властивостей печінки та нирок за межі фізіологічної норми. За цих умов не виявлено макро- і мікроскопічних змін основних інтегральних показників, гемодинамічних порушень, запальної реакції та дистрофічних ушкоджень внутрішніх органів і тканин.
Таким чином, отримані результати дослідження свідчать про доцільність і перспективність проведення подальшого вивчення фармакологічних властивостей і терапевтичної ефективності нового ліпосомального засобу «Ліпохром».

https://doi.org/10.33250/15.02.99
pdf