Протипухлинні й антиметастатичні ефекти поліметоксильованих флавонів нобілетину та тангеретину
pdf (Русский)

Ключові слова

нобілетин, тангеретин, флавони, рак, метастазування, ангіогенез

Анотація

В огляді представлено сучасний стан вивчення протипухлинної та антиметастатичної активностей поліметоксильованих флавонів нобілетину й тангеретину, що містяться переважно в шкірці цитрусових.
Наведено результати експериментальних досліджень, які демонструють, що нобілетин і тангеретин виявляють значну протипухлинну та антиметастатичну дію щодо пухлин різного гістогенезу. Суттєву увагу приділено опису та узагальненню механізмів протипухлинних й антиметастатичних ефектів зазначених флавонів.
Численні дослідження свідчать про те, що нобілетин і тангеретин показують великий потенціал за комбінованої терапії, підвищуючи протипухлинну активність цитостатичних засобів з різними механізмами дії.
Нобілетин і тангеретин знижують життєздатність і проліферативну активність злоякісних клітин, модулюючи сигнальні шляхи PI3K/Akt/mTOR, NF-κB, p38MAPK, Stat3.
Зазначені флавони активують апоптоз у пухлинних клітинах шляхом підвищення експресії проапоптичних факторів (Вах, р53, каспази-3, каспази-9) і зниження експресії антиапоптичних білків (Bcl-2, Bcl-xL, xIAP та ін.). Крім того, нобілетин може активувати апоптоз через мітохондріальну дисфункцію.
Нобілетин і тангеретин викликають загибель автофагічних злоякісних клітин і знижують їхню інвазію, міграцію й ангіогенез, пригнічуючи продукцію матриксних металопротеїназ (MMP2, MMP7, MMP9) і VEGF.
Нобілетин і тангеретин можуть стати основою розробки нових сучасних антинеопластичних препаратів, швидше за все, для лікування раку молочної залози та раку простати.

https://doi.org/10.33250/15.03.169
pdf (Русский)