Правила для авторів

Анотація

У журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and drug toxicology») публікуються оглядові та оригінальні наукові статті, що стосуються:
– досліджень фармако- та токсикодинаміки лікарських засобів;
– пошуку та розробки нових потенційних лікарських засобів, вивчення механізмів їхньої дії, фармакологічних та токсичних властивостей;
– пошуку нових шляхів фармакологічної корекції патологічних станів, експериментального обгрунтування схем та методів фармакотерапії поширених захворювань;
– взаємодії між ліками;
– побічних ефектів при застосуванні ліків;
– питань фармацевтики, фармацевтичного ринку, фармакоекономіки.
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включено до переліку журналів, публікації в яких зараховуються при захисті дисертацій у галузі медичних, біологічних та фармацевтичних наук.

pdf