Психотропні властивості та гостра токсичність 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетаміду – перспективного антиконвульсанта
pdf

Ключові слова

похідні хіназоліну, психотропні властивості, гостра токсичність

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати вплив 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетаміду на поведінкові реакції мишей у відкритому полі, тривожність, депресивну поведінку, тонус м’язів і координацію рухів, визначити гостру токсичність зазначеної сполуки.
Експеримент виконано на 21 білій нелінійній миші. Досліджувану сполуку в дозі 100 мг/кг і референс-препарат вальпроат натрію в дозі 300 мг/кг вводили внутрішньошлунково за 30 хв до тестування у відкритому полі, піднесеному хрестоподібному лабіринті (анксіолітична дія), в іммобілізаційному тесті підвішування мишей за хвіст (депресивна поведінка), ротарод-тесті (м’язовий тонус і координація рухів). Гостру токсичність визначали експрес-методом Т. В. Пастушенко шляхом уведення 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетаміду в дозі 5 г/кг внутрішньошлунково.
2-(2,4-Діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетамід не впливав на рухову, орієнтовно-дослідницьку та емоційну активність у тесті відкритого поля на відміну від вальпроату натрію, який чинив депримувальну дію. Також 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетамід викликав анксіолітичний ефект (вальпроат натрію суттєво не впливав на тривожність), виявляв антидепресивну дію (вальпроат натрію – депресогенний вплив) і не порушував тонус м’язів і координацію рухів, які погіршувались під впливом вальпроату натрію. Доза 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетаміду 5 г/кг не викликала загибелі тварин, тобто, орієнтовно належить до V класу токсичності – практично нетоксичні речовини.
Таким чином, доведено сприятливий профіль центральних ефектів 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2H)-іл)-N-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетаміду – відсутність негативного впливу на поведінку тварин в умовах стрес-реакції в тесті відкритого поля, наявність анксіолітичних та антидепресивних властивостей, а також відсутність порушень м’язового тонусу та координації рухів. Орієнтовно сполука належить до V класу токсичності – практично нетоксичні речовини.

https://doi.org/10.33250/15.06.363
pdf