Метаболітотропні кардіо- та ендотеліопротектори: сучасний погляд і перспективи створення
pdf

Ключові слова

ендотеліопротектори, кардіопротектори, нітроксидергічна система, тіотриазолін, ангіолін, мілдронат, мексидол

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати дані літератури та результати власних досліджень щодо механізмів розвитку ендотеліальної дисфункції при серцево-судинних захворюваннях та створення нових метаболітотропних кардіо- та ендотеліопротекторів. У дослідженні використані бібліосемантичний, аналітичний, логічний методи та метод узагальнення. У бібліографічній базі даних медико-біологічної та біомедичної інформації MEDLINE, EMBASE, Medline (PubMed), Web of Science та Cochrane Central проведено пошук публікацій англійською мовою, що відповідають ключовим словам цього дослідження: метаболітотропні кардіопротектори, ендотеліопротекторна активність, кардіопротекторна актівність, лікування, сердцево-судинні захворювання, дисфункція ендотелію. Обговорюється зв’язок між ендотеліальною дисфункцією та розвитком або прогресуванням серцево-судинних захворювань, станів, що супроводжуються метаболічними порушеннями. Показано роль нітроксидергічної системи в молекулярних механізмах дисфункції ендотелію. Наведено фармакологічні характеристики відомих метаболітотропних кардіопротекторів – тіотриазоліну, мілдронату та мексидолу, а також результати експериментальних досліджень нового метаболітотропного ендотеліопротектора Ангіоліну. Зроблено висновок про доцільність подальшого пошуку кардіопротекторів серед похідних L-лізину. Враховуючи роль нітроксидергічної системи в ішемічному пошкодженні міокарда перспективним може бути віртуальний скринінг пасток оксиду азота серед похідних L-лізину, структури яких є в комбінаторних бібліотеках відкритого доступу.

https://doi.org/10.33250/16.02.088
pdf