Анксіолітичні властивості аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y та його вплив на вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку
pdf

Ключові слова

аналоги нейропептиду Y, анксіолітична активність, нейроактивні амінокислоти, головний мозок

Анотація

Мета дослідження – поглиблено вивчити анксіолітичні властивості нонапептиду NP9 на мишах і щурах, з’ясувати його вплив на вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку. Експеримент проведено на 45 білих нелінійних мишах (24 самки, 21 самець) і на 24 нелінійних щурах-самцях. Нонапептид NP9 вводили інтраназально в дозі 0,2 мг/кг мишам і в дозах 0,05 та 0,1 мг/кг щурам. Як препарати порівняння використовували Семакс (Пептоген, РФ) у дозі 0,1 мг/кг інтраназально мишам і гідазепам (Гідазепам IC, Інтерхім, Україна) у дозі 5 мг/кг внутрішньошлунково щурам. Поведінкові реакції вивчали в тестах «Відкрите поле» і «Піднесений хрестоподібний лабіринт» на мишах. Анксіолітичні властивості вивчали також у тесті конфліктної ситуації за H. G. Vogel на щурах. Визначали вміст гліцину, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), глутамату й аспартату в головному мозку мишей. Нонапетид NP9 суттєво знижував тривожність мишей без пригнічення рухової активності та будьяких ознак седації в тестах «Відкрите поле» і «Піднесений хрестоподібний лабіринт», що відповідає результатам попередніх досліджень на щурах. Його анксіолітична активність була стабільнішою, ніж у Семаксу. У тесті конфліктної ситуації за H. G. Vogel на щурах підтверджені анксіолітичні властивості нонапептиду в дозах 0,05 мг/кг та особливо 0,1 мг/кг, за протитривожною дією він не поступався гідазепаму в дозі 5 мг/кг. Після триденного інтраназального введення NP9 (0,2 мг/кг) мишам у гомогенаті головного мозку збільшувався вміст глутамату та аспартату при зниженні вмісту гліцину та ГАМК. Таким чином, анксіолітичні властивості нонапептиду NP9 підтверджено як на мишах, так і на щурах. Його дія є анксіоселективною, оскільки не супроводжується загальним пригніченням тварин. Досліджуваний нонапептид після триденного інтраназального введення мишам підвищує вміст глутамату й аспартату, а також знижує вміст гліцину та ГАМК у головному мозку.

https://doi.org/10.33250/16.02.102
pdf