Вивчення вмісту полісахаридів у траві самосилу гайового та самосилу гірського
pdf

Ключові слова

полісахариди, пектинові речовини, геміцелюлоза, самосил гайовий, самосил гірський

Анотація

Серед різноманіття представників флори України трапляються рослини, що активно використовуються в народній медицині, але вміст біологічно активних речовин в них вивчено недостатньо. Важливим елементом будь-якого цілісного фармакогностичного дослідження є вивчення кількісного вмісту вуглеводів у рослинній сировині. Вуглеводи відіграють ключову роль у формуванні питомої маси рослинного організму. У рослинах найбільшу кількість вуглеводів складають полісахариди. Полісахариди рослинного походження виявляють високу біологічну активність, потенціюють фармакологічну активність біологічно активних речовин, пролонгують дію та підвищують ефективність застосування лікарських засобів, мають протизапальну, муколітичну, імуномодулюючу, протипухлинну дію. Мета дослідження – вивчення вмісту водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, а також геміцелюлози А та Б у траві самосилу гайового (Teucrium сhamaedrys L.) та самосилу гірського (Teucrium montanum L.). Для виділення полісахаридів була використана методика Н. К. Кочеткова. Визначення вмісту полісахаридів проводили гравіметричним методом, використовуючи електронні аналітичні ваги Radwag (Польща) серії AS 220/C. Встановлено, що серед фракцій полісахаридів найбільший відсоток складали водорозчинні полісахариди (3,12 % у самосилі гайовому та 2,81 % у самосилі гірському), найменший – фракція геміцелюлози Б (1,08 % у самосилі гайовому та 0,92 % у самосилі гірському). Вміст пектинових речовин становив 1,22 % у самосилі гайовому та 0,97 % у самосилі гірському, геміцелюлози А – 2,63 % і 2,36 % відповідно. Отримані результати щодо полісахаридного складу можна використовувати для подальшого дослідження сировини самосилу гайового та самосилу гірського та при розробці методик контролю якості на лікарську сировину та субстанції на її основі. 

https://doi.org/10.33250/16.02.131
pdf