Синтез та аналгезуюча активність похідних 1-феноксиметил-4-(R-феніл)5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[сd]азулену
pdf

Ключові слова

синтез, 1-феноксиметил-4-(R-феніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8aтриазациклопента[cd]азулен, аналгезуюча активність

Анотація

Патології, що пов’язані або супроводжуються болем і запаленням, є одними з найрозповсюдженіших. Сьогодні немає аналгетика та протизапального препарату, який би оптимально задовольняв вимоги клініки щодо ефективності та/чи безпеки. Тому пошук нових препаратів даної групи, що переважають за своїми властивостями сучасні аналоги, важливий та актуальний. Останніми роками в плані пошуку нових знеболюючих та/чи протизапальних засобів значний інтерес викликають похідні азуленів, для яких показана антиексудативна та антиноцицептивна активність.

Мета дослідження – синтез і вивчення антиноцицептивної активності нових похідних 1-(фено ксиметил)-4-(R-феніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8a-триазациклопента[cd]азулену. Було здійснено синтез похідних 1-(феноксиметил)-4-(R-феніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8aтриазациклопента[cd]азулену, їхню структуру підтверджено ПМР-спектрами. Первинну оцінку аналгетичної та протизапальної активності нових похідних 1-(феноксиметил)-4-(Rфеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8a-триазациклопента[cd]азулену проводили на моделях «Оцтовокислі корчі» та «Карагеніновий набряк», використовуючи як препарати порівняння диклофенак натрію («Карагеніновий набряк») та кеторолак («Оцтовокислі корчі»). Досліджувані сполуки вводили внутрішньошлунково в дозі 25 мг/кг у вигляді водно-спиртової емульсії з використанням Твін-80 як емульгатора. Статистичну обробку даних проводили з використанням параметричних методів статистики (t-test). Показано, що похідним 1-(феноксиметил)-4-(R-феніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8a-триазациклопента[cd]азулену, за виключенням сполуки 4 f (R = p-F-), притаманна виражена антиноцицептивна активність, яка близька або переважає таку кеторолаку. Найактивніші сполуки 4 а (R = Н), 4 c (R = Et) і 4 е (R = EtO) переважають за ефективністю референтний препарат кеторолак. Таким чином, сполукам ряду притаманний периферичний компонент антиноцицептивної дії. Досліджувані сполуки не виявляють антиексудативну активність. Враховуючи, що модель «Карагеніновий набряк» характеризує циклооксигеназну ланку запалення, можна припустити, що ці сполуки не інгібують ЦОГ.

https://doi.org/10.33250/16.03.159
pdf