Синтез і кардіотропна дія [3-алліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден](32-трифлуорометилфеніл)аміну гідроброміду в білих щурів
pdf

Ключові слова

[3-алліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(32-трифлуорометилфеніл) аміну гідробромід (Кардіазол), синтез, кардіотропна дія, гіпотензивний ефект, інфаркт міокарда

Анотація

У роботі наведено результати експериментального дослідження, присвяченого синтезу та вивченню кардіотропних властивостей оригінального похідного тіазолу – [3-алліл-4-(41-мето ксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(32-трифлуорометилфеніл)аміну гідроброміду з умовною назвою Кардіазол, як перспективного вітчизняного кардіопротекторного лікарського засобу. Запропоновано зручний та ефективний метод отримання субстанції Кардіазолу, який придатний для промислових масштабів. У серії in vitro дослідів встановлено, що Кардіазол характеризується виразною кардіотропною дією, співмірною з мілдронатом. Встановлено, що за внутрішньоочеревинного введення білим щурам у дозі 7 мг/кг Кардіазол спричиняє гіпотензивний ефект і призводить до зниження артеріального тиску на 12,8 % і 16,7 % через 60 хв і 180 хв після введення, не впливає на частоту та ритм серцевих скорочень. Встановлено, що застосування Кардіазолу викликає кардіопротекторний ефект і спричиняє зниження рівня летальності білих щурів за адреналінової моделі інфаркту міокарда, покращує біохімічний профіль маркерів патологічного процесу (АСТ, ЛДГ, МВ-КФК) і нормалізує зміни на електрокардіограмі. 

https://doi.org/10.33250/13.04.255
pdf