Аналгетичні властивості екстрактів трави пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.)
pdf

Ключові слова

аналгетична дія, трава пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.), ліпофільний екстракт, гідрофільний екстракт

Анотація

Лікарські засоби рослинного походження займають важливе місце в розробці нових ефективних ліків, зокрема знеболювальної дії. У цьому аспекті заслуговують на увагу лікарські засоби, отримані з пижми дівочої. Мета дослідження – експериментальне вивчення аналгетичної активності екстрактів трави пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.) на моделях термічного та хімічного больового подразнення. Дослідження аналгетичної активності ліпофільного (ЛЕПД) та гідрофільного (ГЕПД) екстрактів трави пижми дівочої було проведено на білих лабораторних статевозрілих мишах­самцях масою 18–20 г на моделях термічного подразнення кінцівок у тесті «Гаряча пластина» (обидва екстракти досліджували в дозах 25–100 мг/кг) та хімічного подразнення в тесті «Оцтовокислі корчі» (у дозі 50 мг/кг). За результати експериментів встановлено аналгетичну активність ЛЕПД і ГЕПД у тесті «Гаряча пластина», де задіяні переважно центральні механізми формування болю, і встановлена найефективнішаа доза 50 мг/кг. У тесті «Оцтовокислі корчі», де задіяні переважно периферичні механізми формування болю, досліджувані екстракти в дозі 50 мг/кг виразно знижували кількість корчів у тварин порівняно з контролем. Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням подальшого вивчення досліджуваних екстрактів пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.) як перспективних аналгетичних засобів

https://doi.org/10.33250/16.03.167
pdf