Розробка рідкої лікарської форми для інтраназального введення на основі адемолу
pdf

Ключові слова

інтраназальна лікарська форма, адемол, дериватограма

Анотація

Останнім часом проводяться дослідження по створенню назальних форм, які можуть використовуватись для транспортування активно діючих сполук системної дії. Сьогодні розроблені назальні форми з наркотичними і ненаркотичними аналгетиками, гормональними препаратами, вакцинами, препаратами серцево-судинної дії. Розробка нової рідкої назальної форми з активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) для системного використання повинна враховувати біологічні, фізико-хімічні та технологічні фактори, які, імовірно, будуть впливати на транспортування АФІ через ніс до мозку. При створенні назальної форми адемолу було використане програмне забезпечення у вигляді експертної системи ExpSys Nasalia (nasalia.zsmu.zp.ua), запропоновано додати до складу рецептури пластифікатор, мукоадгезивний засіб і консервант. З метою комплексного вивчення сумісності інгредієнтів у назальній формі проведені in silico, а також експериментальні термогравіметричні дослідження. Отримані дані комплексних моделей машинного навчання, які відповідно до високих показників Score в більшості випадків свідчать про сумісність інгредієнтів і можливість їхнього поєднання в одній рецептурі назального лікарського засобу. Термогравіметричні дослідження проведені на приладі дериватограф – Shimadzu DTG-60 (Японія) з платиново-платинородієвою термопарою при нагріванні зразків в алюмінієвих тиглях (від 15 до 250 °С). Як еталонну субстанцію використовували α-Al2O3. Швидкість нагрівання складала 10 °С за хвилину. Вивчали окремі інгредієнти – АФІ: адемол; допоміжні речовини: гліцерин, гідроксиетилцелюлозу, бензалконію хлорид; готову назальну лікарську форму без діючої речовини та лікарську форму з адемолом. Характер наявних теплових ефектів на дериватограмі рідкої назальної форми з адемолом співпадають з тепловими ефектами окремих допоміжних компонентів основи, що, у свою чергу, підтверджує відсутність взаємодії компонентів між собою.

https://doi.org/10.33250/16.03.205
pdf