Залишковий уміст металів (As, Cd, Pb, Cu, Fe, Zn) в азотній і хлористоводневій кислотах для атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
pdf

Ключові слова

атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно зв’язаною плазмою, кількісний уміст металів (As, Cd, Pb, Fe, Cu, Zn), азотна кислота, хлористоводнева кислота

Анотація

У фармацевтичній галузі метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ІЗП-АЕС) використовується для встановлення вмісту металів у лікарській сировині, субстанціях і готових лікарських формах, рослинних засобах, дієтичних добавках і в скляних контейнерах. Для випробовувань (пробопідготовки й аналізу) спектрометри ІЗП-АЕС потребують значну кількість неорганічних кислот (зазвичай азотної та хлористоводневої).

Мета дослідження – визначення залишкового вмісту металів – арсену (As), кадмію (Cd), свинцю (Pb), заліза (Fe), міді (Cu), цинку (Zn) у розчинах хлористоводневої й азотної кислот кваліфікації «о. с. ч.» і «ч. д. а.», які застосовуються для випробовувань методом ІЗП-АЕС. Обґрунтування можливостей вико- ристання для аналізів у ІЗП-АЕС розчинів комерційно доступніших кислот кваліфікації «ч. д. а.».

Методом ІЗП-АЕС встановлено, що концентрація домішок (As, Cd, Pb, Сu) у розведених 1 % хло- ристоводневій і 1 % азотній кислотах кваліфікації «ч. д. а.» зазвичай менше межі виявлення приладу. У випадку невеликого надлишку концентрації домішок (Fe, Zn) у холостому, стандартних і випробувальних розчинах він автоматично враховується та компенсується приладом. За необхідності можна застосовувати розчини з меншими концентраціями кислот (0,1–0,5 %).

Отже, розчини розведених 1 % хлористоводневої і 1 % азотної кислот кваліфікації «ч. д. а.» можливо використовувати для визначення кількісного вмісту As, Cd, Pb, Fe, Cu, Zn методом ІЗП-АЕС.

https://doi.org/10.33250/16.05.346
pdf