Вивчення морфофункціональних параметрів кардіоміоцитів за умов алкогольної кардіоміопатії на тлі застосування комбінованого лікарського засобу
pdf

Ключові слова

експериментальна алкогольна кардіоміопатія, комбінований засіб L-аргініну з тіотриазоліном, Мілдронат, Мексидол, Тіотриазолін

Анотація

Останнім часом у зв’язку з поширенням алкогольної кардіоміопатії серед працездатного населення промислово розвинених країн актуальною потребою є пошук нових лікарських препаратів спрямованої дії, з урахуванням комплексу механізмів ушкоджуючої дії етилового алкоголю на міокард. У цьому відношенні інтерес становить комбінований засіб L-аргініну з тіотриазоліном (розробка НВО «Фарматрон»), а також Мілдронат, Мексидол і Тіотриазолін. Експериментально доведено, що за силою кардіопротективного ефекту (вплив на показники площі та щільності ядер кардіоміоцитів; концентрацію РНК в ядрах і в цитоплазмі кардіоміоцитів, ядерно-цитоплазматичний коефіцієнт) комбінований засіб L-аргінін/тіотриазолін достовірно перевершує референс-препарати Мілдронат, Мексидол і Тіотриазолін.

https://doi.org/10.33250/13.04.286
pdf