Раціональне комбінування активних субстанцій як один з методів створення ефективних лікарських препаратів
pdf

Ключові слова

активні субстанції, лікарські препарати, раціональне комбінування

Анотація

Мета дослідження – оцінити на прикладі амінокислот можливість використання комбінацій активних субстанцій – аналогів природних метаболітів, а також розглянути та ідентифікувати нові потенційні фармакологічні мішені їхньої дії.

Комбінування діючих речовин – добре відомий метод створення лікарських засобів. Однак деякі лікарські препарати та нутрицевтики, які широко застосовуються та містять пероральні форми карнітину, холіну, ерготеїну, фосфоліпідів, лецитину та ін., можуть сприяти виникненню чи посилювати розвиток серцево-судинної патології та її ускладнень. Це необхідно враховувати та відображати в Інструкції з медичного застосування. Крім того, наводяться дані щодо можливості усунення небажаних ефектів, зокрема, на прикладі використання аргініну як прекурсору оксиду азоту, сірковмісною кислотою таурином.

Розкриваються механізми синергічного впливу даної комбінації на ендотеліальну функцію судин і системні ефекти загалом, при нівелюванні можливої негативної дії аргініну.

Таким чином, комбіноване застосування нутрицевтиків з однаковим позитивним впливом на патогенетичні ланки захворювання та здатністю послаблювати можливі негативні ефекти один одного може бути новою стратегією раціонального створення комбінованих засобів, що показано на прикладі комбінації аргініну та таурину.

https://doi.org/10.33250/17.02.090
pdf