Ефективність сумісного застосування метформіну та ліпофлавону за умов метаболічного синдрому в щурів
pdf

Ключові слова

метаболічний синдром, метформін, ліпофлавон, сім’яники

Анотація

У чоловіків молодого та середнього віку, які страждають на метаболічний синдром (МС) та ожиріння, досить поширеними є випадки порушень статевої функції. Сучасні дані щодо ефективності застосування метформіну за порушень чоловічої репродуктивної функції є досить суперечливими. Таким чином, пошук нових мішеней для таргетної терапії патологій, пов’язаних з МС, є одним з найважливіших завдань сучасної фундаментальної та прикладної медицини. Мета дослідження – оцінка ефективності метформіну та його комбінації з ліпофлавоном за введення щурам-самцям з МС за основними критеріальними показниками гонадопротекторної дії. У дослідах використовували самців щурят з початковою масою тіла 50–70 г, віком 3 тижні. Тварин було розподілено на 4 групи по 12 у кожній: 1– інтактні; 2 – тварини, які замість питної води отримували 10 % розчин фруктози протягом 60 днів (модель МС); 3 – тварини з МС, яким внутрішньошлунково вводили метформін у дозі 266 мг/кг протягом останніх 30 днів споживання фруктози; 4 – сумісне введення на фоні МС метформіну та ліпофлавону (внутрішньоочеревинно) у дозі
3,1 мг/кг м. т. (за кверцетином) протягом останніх 30 днів споживання фруктози. Показано, що введення ліпофлавону до схеми лікування МС метформіном сприяло оптимізації гонадопротекторної дії за рахунок відновлення про/антиоксидантного статусу тестикулярного середовища, про що свідчить позитивна модуляція активності компонентів антиоксидантного захисту (активність СОД, вміст церулоплазміну та вміст відновленого глутатіону), зниження рівня ПОЛ і відновлення стероїдогенної активності сім’яників. Отримані результати свідчать на користь того, що сумісне введення метформіну та ліпофлавону виявилось більш ефективним для корекції наслідків МС на репродуктивну функцію, ніж окреме застосування базового препарату метформіну. 

https://doi.org/10.33250/13.04.293
pdf