Фармакологічна корекція HSP70-залежної системи ендогенної нейропротекції після хронічної пренатальної гіпоксії
pdf

Ключові слова

хронічна пренатальна гіпоксія, білок теплового шоку HSP70, нейропротекція, фармакологічна корекція

Анотація

Хронічна пренатальна гіпоксія (ХПГ) є причиною уражень нервової системи та неврологічних порушень у дітей раннього віку, а також розвитку психічних і нейродегенеративних захворювань на пізніших етапах життя. Білок теплового шоку HSP70 є однією з ключових молекул у реалізації механізмів нейропластичності та нейропротекції клітин головного мозку в умовах гіпоксії, це дає підставу розглядати HSP70 як перспективну мішень для нейропротекторних препаратів.
Мета дослідження – оцінити вплив таких засобів, як ангіолін, пірацетам, тіотриазолін, нікомекс, цереброкурин, тамоксифен, L-аргінін, глутаредоксин, HSF-1 і мілдронат на експресію білка HSP70 та виживання потомства після ХПГ.
Дослідження проводили на 50 самках білих лабораторних щурів, в яких моделювали хронічну гемічну нітрит-індуковану пренатальну гіпоксію. Вагітним самкам щурів щодня підшкірно вводили розчин нітриту натрію в дозі 50 мг/кг з 16 до 21 доби вагітності. Вагітним самкам контрольної групи вводили фізіологічний розчин у тому самому режимі. Потомство було поділено на групи: 1 − інтактні; 2 − контрольна після ХПГ; 3 – ХПГ + ангіолін (50 мг/кг); 4 – ХПГ + пірацетам (500 мг/кг); 5 – ХПГ + тіотриазолін (50 мг/кг); 6 – ХПГ + нікомекс (100 мг/кг); 7 – ХПГ + цереброкурин (150 мкл/кг); 8 – ХПГ + тамоксифен (0,1 мг/кг); 9 – ХПГ + L-аргінін (200 мг/кг); 10 – ХПГ + глутаредоксин (200 мкг/кг); 11 – ХПГ + HSF-1 (50 мг/кг); 12 – ХПГ + мілдронат (50 мг/кг). Усі препарати вводили новонародженим щурам протягом 30 діб у терапевтично ефективних дозах, запозичених з літератури.
Встановлено, що ХПГ викликає зниження рівня HSP70 у мозку й плазмі крові та збільшує смертність потомства. Встановлено пряму кореляцію між рівнем HSP70 і виживанням потомства. Застосування ангіоліну, пірацетаму, тіотриазоліну, нікомексу, L-аргініну, глутаредоксину, тамоксифену, мілдронату, HSF-1 і цереброкурину протягом перших 30 днів життя щурів після впливу ХПГ призво- дить до збільшення концентрації HSP70, що демонструє нейропротекторні властивості цих препаратів. Найефективнішими препаратами за впливом на HSP70-залежні механізми ендогенної нейропротекції серед досліджуваних засобів в умовах моделювання ХПГ є ангіолін (50 мг/кг), цереброкурин (150 мг/кг) і HSF-1 (50 мг/кг), які перевершують інші досліджувані препарати як за рівнем підвищення концентрації HSP70 у мозку та плазмі крові, так і за показником виживаності потомства.

https://doi.org/10.33250/17.03.167
pdf