Дослідження протизапальних властивостей комплексної фармацевтичної композиції
pdf

Ключові слова

протизапальна активність, карагеніновий набряк, експериментальний метаболічний синдром, комплексна фармацевтична композиція

Анотація

Сьогодні метаболічний синдром (МС) і хронічне запалення низького ступеня все більше розумі- ють як основу низки патологічних станів. Разом з тим, здатність впливати на субхронічний запальний процес є бажаною прогнозованою складовою перспективних лікарських засобів, що застосо- вуються з метою фармакокорекції МС.

Мета дослідження – вивчити протизапальні властивості комплексної фармацевтичної композиції (КФК) (Aevit premium), для якої попередньо встановлено ефективність при МС.

Вивчення протизапальних властивостей КФК було проведено на моделі карагенінового набряку лапи в щурів і моделі МС за оцінкою впливу досліджуваної КФК на рівень ІЛ-1β і ІЛ-6 у сироватці крові як маркерів запалення низьких градацій.

Введення екзогенного флогогену карагеніну щурам провокувало розвиток набряку лапи тварин у всі терміни дослідження з піком на 3 год патології. Застосування КФК за цієї моделі запалення сприяло прояву протинабрякової активності досліджуваної композиції з максимумом на 60 хв (56,98 %, р < 0,05). Моделювання експериментального МС у хом’яків, індукованого кафе-дієтою, в якому провідну роль відіграє активація оксидативного стресу, сприяло розвитку запалення низьких градацій: уміст ІЛ-1β збільшувався в 1,4 разу (р < 0,05) та ІЛ-6 у 1,5 разу (р < 0,05) у сироватці крові тварин порівняно з показниками інтактного контролю. За цієї моделі встановлено здатність досліджуваної КФК пригнічувати розвиток запалення низьких градацій, про що свідчить зниження в сироватці крові тварин умісту інтерлейкінів: ІЛ-1β на 28 % (р < 0,05) і ІЛ-6 на 19 % (р < 0,05) порівняно з показниками групи контрольної патології.

Таким чином, встановлено, що КФК здатна чинити протизапальну дію за умов карагенінового набряку в щурів і на тлі МС в хом’яків. Механізм протизапальної дії досліджуваної КФК реалізується шляхом прояву антиоксидантної та мембранопротекторної активності фармацевтичного комплексу. Отримані результати свідчать про доцільність застосування КФК в комплексній фармакокорекції МС.

https://doi.org/10.33250/17.04.308
pdf