Синтез та антиоксидантна активність похідних 8Н-[1,2,4]триазоло [4,3-в] [1,2,4]триазин-7-ону
pdf (English)

Ключові слова

антиоксидантна активність, аскорбінова кислота, іонол, похідні 8Н-[1,2,4] триазоло[4,3-в][1,2,4]триазин-7-oнів

Анотація

Багато серйозних захворювань, такі як атеросклероз, гіпертензія, хвороба Альцгеймера, діабет та ін. пов’язані з розвитком окиснювального стресу. Тому пошук нових антиоксидантів є дуже актуальною задачею фармакології. Мета дослідження – синтезувати нові похідні 8Н-[1,2,4]триазоло [4,3-в][1,2,4]триазин-7-ону та вивчити їхню антиоксидантну активність у скринінговому дослідженні in vitro порівняно з іонолом та аскорбіновою кислотою. Взаємодією еквімолярних кількостей 8-аміно-6-трет-бутил-8Н-[1,2,4] триазоло[4,3-в][1,2,4] триазин-7-ону з відповідними ароматичними та гетероциклічними альдегідами в етанолі синтезовано низку основ Шиффа з ключовим фрагментом 8Н-[1,2,4]триазоло[4,3-в][1,2,4]триазин-7-ону. Будову та чистоту всіх отриманих речовин підтверджено даними ЯМР 1Н спектроскопії. Антиоксидантну активність (АОА) похідних 8Н-[1,2,4]триазоло [4,3-в] [1,2,4]триазин-7-ону оцінювали в дослідах in vitro за їхньою здатністю пригнічувати утворення продуктів ліпопереокиснення, індуковане FeSO4 у ліпопротеїдах курячого яйця. Показано, що досліджувані речовини залежно від будови проявляють як антиоксидантні, так і прооксидантні властивості. Встановлені закономірності хімічна будова – біологічна активність. Отримані дані обґрунтовують доцільність подальшого вивчення найактивніших похідних 8Н-[1,2,4] триазоло[4,3-в] [1,2,4]триазин-7-ону як нових потенційних антиоксидантних засобів.

https://doi.org/10.33250/13.05.344
pdf (English)