Особливості застосування методу «Гаряча пластина» у фармакологічних дослідженнях
pdf

Ключові слова

метод «Гаряча пластина», біль, ноцицепції, аналгезія

Анотація

Фармакологічні та скринінгові дослідження знеболюючих засобів потребують адекватної реєстрації, оцінки й інтерпретації експериментальних даних. Для цього потрібно враховувати особливості методології експерименту, досліджуваних речовин, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.
Мета дослідження – узагальнення й аналіз факторів, що впливають на результати тестування знеболювальної активності за допомогою методу «Гаряча пластина».
Наведено дані щодо фізіологічних реакцій на ноцицептивне подразнення лабораторних тварин на моделі «Гаряча пластина», особливостей реакції їхнього організму на введення лікарських засобів різних фармакологічних груп у рамках експерименту. Вказується, що найадекватніша тест-система
для вивчення антиноцицептивної активності в рамках методу – миші та щури.
Найбільша аналгетична активність опіоїдів в експерименті реєструється за температури 49,5–50,0 °C, але не стандартної – 53,0–55,0 °C. Активність антагоністів опіоїдних рецепторів більш виражена за температури 54,5 °C. Оптимальна температура для тестування ненаркотичних аналгетиків та
НПЗЗ складає ≥ 53,0 °C.
Критерії аналгезії розділені на три основні категорії: реакції обнюхування з пересуванням по пластині, відповідь на пошкоджуючу дію (облизування передньої/задньої лапи) та уникнення/втікання (вставання на задні лапи, стрибки). У разі вивчення ад’ювантних аналгетиків необхідно враховувати
специфічні механізми дії. Для сполук бензодіазепінового ряду та ГАМК-ергічних речовин зміни кінцевих точок пов’язані з седативною та м’язово-релаксуючою дією, холінергічні засоби та антагоністи a2-адренорецепторів у більшому ступені впливають на поведінкові реакції.
Таким чином, метод «Гаряча пластина» є одним з найадекватніших методів для вивчення центрального компонента знеболення. Точність та адекватність експериментальних даних залежить від особливостей постановки та регламенту експерименту, врахування специфічних об’єктивних
критеріїв, а саме: робочої температури пластини, критеріїв оцінки (стрибки, облизування лап) та інших додаткових факторів.

https://doi.org/10.33250/14.03.177
pdf