Ліпосоми per se: фармакотерапевтичний статус
pdf

Ключові слова

порожні ліпосоми, система транспорту ліків, Ліпін, фармакотерапія

Анотація

Сучасне переважне сприйняття нанорозмірних ліпідних артефактів – ліпосом як систем транспорту ліків (DDS), що ґрунтується на здатності до універсальної інкорпорації активних фармацевтичних інгредієнтів, сформувалось у процесі створення та клінічного застосування в світі понад 50
інноваційних ліпосомальних препаратів для лікування онкологічних, інфекційних, запальних та інших важких захворювань. Серед них – створені в Україні оригінальні засоби Ліпін, Ліподокс, Ліолів і Ліпофлавон.
Поряд із визнанням ролі ліпосом як провайдера активних фармацевтичних інгредієнтів переконливо підтверджена концепція фармакотерапевтичної самодостатності ліпосом per se («порожніх» ліпосом), що вперше запропонована академіком НАМНУ О. В. Стефановим. Відповідно до варіабельності фосфоліпідного складу для порожніх ліпосом встановлені антимікробні, противірусні, протизапальні, імуномодулюючі та інші прояви фармакологічної активності.
До найважливіших доказів ефективності та широти спектра клінічного застосування порожніх ліпосом належить лікарський засіб «Ліпін». Наведено показову експериментальну й клінічну інформацію щодо фармакотерапевтичного застосування Ліпіну в пульмонології, кардіології, нефрології,
гінекології та акушерстві. Зазначено можливість клінічного позиціонування Ліпіну для стоматології, дерматології та радіаційної медицини. Ефективність і безпечність системного застосування Ліпіну в різних клінічних галузях відображають універсальність механізму дії порожніх фосфоліпідних ліпосом з акцентом на антиоксидантну, антигіпоксичну, мембранопротекторну, імуномодулюючу дію, просурфактантну активність.
Звернуто увагу на потенціал ліпосом per se для реалізації стратегії персоналізованої медицини та клінічні переваги алгоритму сумісного використання порожніх ліпосом із DDS з можливістю оптимізації клінічного ефекту за цілеспрямованої диференціації фосфоліпідного складу ліпосомальних партнерів.

https://doi.org/10.33250/14.04.264
pdf