Нейротропні властивості нових комплексних сполук SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду
pdf (English)

Ключові слова

седативний ефект, протитривожні засоби, комплексні сполуки саліцилоїлгідразонів

Анотація

Існують дані, що багато препаратів, які призначаються для лікування депресивних розладів, мають низку додаткових ефектів, таких як седація та покращання настрою. Відомо, що сигнали від стресових факторів навколишнього середовища, таких як небезпека для життя, соціальні стресори
та реакції на травму в організмі, спочатку передаються сенсорною нервовою системою, а потім послідовно інформація обробляється так званими емоційними контурами в мозку. Лікування низки захворювань, що часто супроводжуються нейропсихічними розладами, призводить до явища
«поліпрагмазії» – призначення 5 і більше лікарських препаратів. Саме тому важливі пошук і розробка комплексного засобу з широким спектром дії, а засоби, що здатні усувати відчуття тривоги та/або седацію мають особливий інтерес. Раніше нами були встановлені антидепресивні властивості комплексних сполук SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду (К-I) та 4-бромбензальдегіду (К-II) та їхніх функціональних складових.
Мета дослідження – визначення анксіолітичної та седативної активності нових комплексних сполук SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду в тестах «Відкрите поле» і «Світла–темна камера».
Аналіз поведінки експериментальних тварин (мишей) у тесті «Світла–темна камера» проводили протягом 5 хв через 1, 3, 5 і 24 год після перорального введення сполук, що вивчались, реєструючи наступні показники: час перебування в світлому відсіку та кількість виглядань у світлий відсік з темного. Дослідження тривожності проводили в тесті «Відкрите поле» через визначені проміжки часу (1, 3, 5 і 24 год). Спостереження проводили впродовж 5 хв, реєструючи число вставань на задні лапи (вертикальні переміщення), число заглядань у отвори (дослідницька активність) і кількість перетинів квадратів (локомоторна активність). Для виявлення внеску в анксіолітичну активність комплексних сполук К-І і К-ІІ функціональних груп, що входять до їхньої структури, було досліджено анксіолітичну дію таких сполук: бензальдегід, 4-бромбензальдегід, саліцилоїлгідразони бензальдегіду і 4-бромбензальдегіду.
Результати дослідження анксіолітичної активності комплексних сполук SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду показали, що пероральне введення даних комплексів викликає виражений протитривожний ефект упродовж 24 год експерименту. Дослідження саліцилоїлгідразону 4-бромбензальдегіду свідчить про його внесок у протитривожну активність комплексу ІІ. Імовірно, саме наявність атому брому в структурі сполук обумовлює анксіолітичний ефект.

https://doi.org/10.33250/14.05.308
pdf (English)