Визначення гіпоглікемічної активності рослинних зборів у скринінговому дослідженні
pdf (English)

Ключові слова

: рослинні збори, гіпоглікемічна активність, цукровий діабет, оральний тест толерантності до глюкози, внутрішньоочеревинний тест толерантності до глюкози

Анотація

Цукровий діабет є важливою соціальною та медичною проблемою, адже спричиняє розвиток небезпечних ускладнень, що призводять до інвалідизації та смертності населення. Це захворювання характеризується багатовекторним патогенезом, що потребує комплексного підходу до лікування. Завдяки застосуванню зборів лікарських рослин у терапії цукрового діабету можна охопити всі ланки розвитку даного захворювання та його ускладнень.
Мета дослідження – вивчення гіпоглікемічних властивостей рослинних зборів для лікування цукрового діабету 2 типу та встановлення їх умовно терапевтичних доз на нормоглікемічних щурах за тестами глюкозного навантаження.
Дослідження проводилися на інтактних нормоглікемічних білих щурах самцях масою 180–200 г, які попередньо впродовж 20 днів перорально отримували водні екстракти (1:10) досліджуваних зборів у дозі 6 мл/кг/день, 9 мл/кг/день і 12 мл/кг/день і препарати порівняння – офіцинальний збір «Арфазетин» у дозі 9 мл/кг/день і метформін у дозі 60 мг/кг/день. Вивчення гіпоглікемічних властивостей і встановлення умовно терапевтичної дози досліджуваних засобів здійснювали за допомогою тестів глюкозного навантаження, орального (ОТТГ) і внутрішньоочеревинного (ВОТТГ).
Результати дослідження показали, що 20-денне введення рослинних зборів знижувало аліментарну гіперглікемію на 30-й хв ОТТГ і сприяло зменшенню порушень толерантності до вуглеводів, а саме зниження гіперглікемії на 15-й хв ВОТТГ. Найбільшу гіпоглікемічну активність виявив рослинний збір № 19 (кропиви листя, кульбаби корені, чорниці листя, шипшини плоди, м’яти перцевої листя) у дозі 12 мл/кг/день, який був практично на рівні з препаратом порівняння – метформіном, але перевищував за ефективністю офіцинальний збір «Арфазетин». Окрім цього, було встановлено залежність ефективності від дози всіх п’яти досліджуваних рослинних зборів.

https://doi.org/10.33250/14.05.344
pdf (English)