Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 17 № 4 (2023)
Опубліковано November 21, 2023

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

В. В. Цивунін, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач
227-239
Вплив дигоксину, вальпроату натрію, їхньої комбінації та целекоксибу на вміст нейроактивних амінокислот і активність церебральної Na+, K+-АТФази в мишей з пентилентетразоловим кіндлінгом
https://doi.org/10.33250/17.04.227
pdf (English)
К. А. Бурлака, С. В. Павлов
240-247
Опосередкована TL4-рецепторами побічна дія нестероїдних протизапальних лікарських засобів за тривалого застосування
https://doi.org/10.33250/17.04.240
pdf
Н. І. Волощук, А. В. Юхимчук
248-254
Статеві особливості виживання тварин за гострої холодової травми та корекції глюкозаміну гідрохлоридом
https://doi.org/10.33250/17.04.248
pdf
О. М. Демченко, О. Г. Родинський, Ю. В. Козлова, С. В. Козлов, Л. Д. Скубицька
255-260
Роль тиреоїдних гормонів у формуванні просторової пам’яті щурів у геронтогенезі
https://doi.org/10.33250/17.04.255
pdf
К. О. Калько, Н. Ю. Духніч
261-269
Вплив комплексної фармацевтичної композиції на показники системи ПОЛ-АОЗ печінки за умов експериментального метаболічного синдрому в хом’яків
https://doi.org/10.33250/17.04.261
pdf
К. Г. Щокіна, Г. В. Бєлік, О. В. Ткачова, М. В. Савохіна
270-277
Аналіз побічних ефектів антагоністів кальцію та визначення шляхів їхньої мінімізації
https://doi.org/10.33250/17.04.270
pdf (English)
В. М. Брицун, І. В. Нємчінова, Н. Л. Тарасенко, Н. О. Савіна, Н. В. Останіна
278-287
Визначення вмісту металів (Cu, Fe, Zn) у фармацевтичній сировині, лікарських засобах і в дієтичній добавці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
https://doi.org/10.33250/17.04.278
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.