Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 14 № 1 (2020)
Опубліковано March 27, 2020

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

A. I. Soloviev, S. M. Tishkin
3-14
Як виміряти кальцієву чутливість м'язового скорочувального апарату? Теорія та практичні рекомендації
https://doi.org/10.33250/14.01.003
pdf (English)
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, О. І. Харченко, Н. М. Сергійчук, М. М. Калачінська
15-23
Вплив 2-(3-аліл-4-оксо-3,4-дигідро-хіназолін- 2-іл-сульфоніл)-N-(2,6-дихлорфеніл)-цераміду на складові хроматину та стан антиоксидантної системи в саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів
https://doi.org/10.33250/14.01.015
pdf
С. А. Демченко, О. Ю. Баглай, Н. М. Серединська, О. Є. Ядловський, А. Є. Зелінська, Т. А. Бухтіарова, Л. С. Бобкова, А. М. Демченко
24–35
Синтез похідних бензенсульфонамідів і вивчення їхньої спорідненості до циклооксигенази-2 методом молекулярного докінгу
https://doi.org/10.33250/14.01.024
pdf
Д. С. Носівець, В. Й. Мамчур, В. І. Опришко
36–42
Зміни вмісту металопротеїназ сироватки крові щурів під впливом нестероїдних протизапальних засобів і парацетамолу на фоні експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу
https://doi.org/10.33250/14.01.036
pdf
В. П. Рыженко, А. А. Рыжов, И. Ф. Беленичев, С. В. Левич
43–52
Комплексний підхід до розробки та створення комп'ютерної програми віртуального скринінгу антиоксидантної активності
https://doi.org/10.33250/14.01.043
pdf
І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь
53–62
Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах
https://doi.org/10.33250/14.01.053
pdf
В. О. Тарасенко, Г. М. Войтенко , Л. Л. Давтян, А. М. Соломенний
63–70
Дослідження токсикологічних властивостей плівкоутворюючого аерозолю антимікробної й анестезуючої дії
https://doi.org/10.33250/14.01.063
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
71–75
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей
pdf (Русский)
Колектив авторів ВГО «Асоціація фармакологів України», Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова , Редакційна колегія та рада журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
76–78
Особистості. Олексій Анатолійович Ходаківський
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.