Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 14 № 2 (2020)
Опубліковано June 3, 2020

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Н. І. Шарикіна, О. М. Пуськов, О. О. Хавич, А. Г. Радівоєвич, М. А. Мунько, Т. А. Бухтіарова
83–87
Сигнальний шлях Wnt за пухлинного росту, можливості фармакологічної корекції
https://doi.org/10.33250/14.02.083
pdf
S. A. Demchenko, O. E. Yadlovskyi, O. V. Yudina, I. I. Tubaltseva, Yu. A. Fedchenkova, L. S. Bobkova, А. M. Demchenko
88–96
Синтез та анксіолітична активність похідних 3-арил-1-(41-метоксифеніл)-1(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазол[4,3-а]азепін-3-іл-метил)-сечовини
https://doi.org/10.33250/14.02.088
pdf (English)
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, О. І. Харченко, Н. М. Сергійчук, М. М. Калачінська
97–105
Ефект етил 2-(хіназолін-4-іл-аміно)-4,5,6,7-тетрагідробензо[b]тіофен-3карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину та вміст небілкових і пов’язаних з білками SH-груп у саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів
https://doi.org/10.33250/14.02.097
pdf
A. M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova
106–113
Синтез і противірусна активність похідних 4,6-біс-етиламіно[1,3,5]триазину щодо вірусу грипу А (H1N1) California/07/2009
https://doi.org/10.33250/14.02.106
pdf (English)
Л. В. Деримедвідь, Л. А. Коранг, К. О. Калько, В. П. Вереітинова
114–121
Вплив екстракту листя лепехи звичайної (Acorus calamus L.) на показники холестазу та жовчовидільну функцію печінки за експериментального гепатиту
https://doi.org/10.33250/14.02.114
pdf
І. Г. Капелька, С. Ю. Штриголь, Р. Б. Лесик, А. В. Лозинський, С. В. Хом’як, В. П. Новіков
122–128
Скринінг низки інгібіторів каскаду арахідонової кислоти на фригопротекторні властивості
https://doi.org/10.33250/14.02.122
pdf
Н. М. Серединська, Т. А. Бухтіарова, Л. П. Бабенко, О. М. Величко
129–139
Модуляція протизапальної активності Кеторолаку за умов фармакодинамічної взаємодії з Гідазепамом й Амітриптиліном і структурно-динамічні властивості мембран еритроцитів на тлі больового синдрому
https://doi.org/10.33250/14.02.129
pdf
С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін, І. М. Риженко, Л. В. Деримедвідь, К. Г. Щокіна, Я. О. Бутко, В. П. Вереітинова, О. В. Товчига, Г. В. Бєлік, О. В. Кудіна, Т. О. Куценко, А. В. Таран, А. В. Матвійчук, Ю. В. Столєтов, В. А. Уланова, О. О. Койро, Л. Б. Іванцик, М. В. Зупанець
140–148
Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освіти
https://doi.org/10.33250/14.02.140
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
149–154
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей : Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 14, № 1/2020
pdf (Русский)
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.