Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 13 № 3 (2019)
Опубліковано October 22, 2019

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Н. І. Шарикіна, А. Г. Радівоєвич, М. А. Мунько, С. В. Максюта, Т. А. Бухтіарова
159-165
Сигнальний шлях Hedgehog: від механізмів трансдукції до пошуку протипухлинних засобів
pdf
В.І. Жилюк, Г.О. Ушакова, Ю.В. Харченко, Д. В. Муравйова
166-174
Стан мнестичних процесів і рівень білків клітинної адгезії (NCAM) у гіпокампі щурів за умов введення S-аденозил-L-метіоніну та пре/пробіотиків на тлі медикаментозно-індукованого ураження печінки
pdf
Т. А. Бухтіарова, Л. С. Бобкова, В. Д. Лук'янчук, І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко
175-186
Фармако-математичний аналіз залежності «структура – активність» координаційних сполук германію за синдрому тривалого розчавлювання
pdf
Н. І. Волощук, С. А. Конюх, О. М. Денисюк, А. В. Саєнко
187-196
Дослідження впливу геністеїну, ресвератролу та кверцетину на показники обміну гідроген сульфіду в нирках і маркери функціонального стану нирок в умовно здорових щурів
pdf
І. В. Драпак
197-202
Фармакофорне моделювання діуретичної активності похідних 1,3-тіазолу та 1,3,4-тіадіазолу
pdf
Н. М. Серединська, В. С. Хоменко, О. М. Марченко, К. С. Марченко-Толста, Л. М. Киричок
203-213
Моделювання артеріальної гіпертензії шляхом тривалого сольового навантаження. Моніторинг функціонування серцево-судинної системи та динаміки інтегральних показників життєдіяльності в щурів (частина II)
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
214-219
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей
pdf
Колектив авторів
220-221
Конкурс інноваційних розробок «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики»
pdf
ВГО «Асоціація фармакологів України» , ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» , Редколегія журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
222-224
Пам’яті члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Юрія Івановича Губського
pdf
Редакція журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
225-228
Правила для авторів
pdf
The journal "The Pharmacology and Drug Toxicology"
229-230
To Authors
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.