Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 18 № 1 (2024)
Опубліковано May 8, 2024

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Л. С. Бобкова, Т. А. Бухтіарова, О. В. Середенко, О. Є. Ядловський
3-13
Порівняльний аналіз особливостей протеїн-лігандових взаємодій нестероїдних протизапальних препаратів як інгібіторів циклооксигенази
https://doi.org/10.33250/18.01.003
pdf
О. І. Грицук, О. О. Нефьодов, А. О. Цісак, Л. В. Еберле, І. М. Радаєва, О. І. Александрова, О. В. Устянська
14-28
Нова фармакологічна мішень XXI століття. G-квадруплекси нуклеїнових кислот: структура, властивості та біологія
https://doi.org/10.33250/18.01.014
pdf
В. М. Коваленко
29-42
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь у механізмах причинно-наслідкового зв’язку посттравматичного стресового розладу з метаболічним синдромом як потенційна мішень фармакотерапії
https://doi.org/10.33250/18.01.029
pdf
О. М. Пуськов, М. А. Мунько, Т. А. Карацуба
43-52
Вплив антикоагулянтів прямої дії на процеси метастазування
https://doi.org/10.33250/18.01.043
pdf
Б. В. Приступа, С. І. Богату, І. Ю. Бойко, Л. М. Унгурян
53-59
Порівняння впливу простатопротекторів на стан ендотелію судин у щурів з хронічним простатитом
https://doi.org/10.33250/18.01.053
pdf
О. Є. Ядловський, Л. С. Бобкова, О. Ю. Баглай, А. М. Демченко, Т. А. Бухтіарова
60-71
Особливості супрамолекулярної взаємодії 6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]-тріазоло[4,3-а] азепінів з ізоформами циклооксигенази
https://doi.org/10.33250/18.01.060
pdf
К. Г. Щокіна, О. В. Ткачова, Г. В. Бєлік, М. В. Савохіна
72-79
Аналіз побічної дії місцевих анестетиків і визначення шляхів їхньої мінімізації
https://doi.org/10.33250/18.01.072
pdf (English)
Колектив кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, учні, послідовники
80-84
ПАМʼЯТІ ВЧИТЕЛЯ Микола Петрович Скакун (31.01.1924–29.01.2006)
pdf
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ВГО «Асоціація фармакологів України»
85-86
Федір Петрович Трінус | До 100-річчя з дня народження
pdf
Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України», Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences (Kraków)
87
Запрошення до участі у науково-практичній онлайн-конференції молодих учених з міжнародною участю: «Актуальні питання фармакології та лікарської токсикології»,
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.