Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 15 № 1 (2021)
Опубліковано April 19, 2021

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

І. О. Гаврилов, С. Ю. Штриголь
3–9
Фармакодинамічна взаємодія модифікованого аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y з речовинами, що пригнічують або збуджують центральну нервову систему
https://doi.org/10.33250/15.01.003
pdf
О. Я. Міщенко, Н. Ю. Палагіна, А. М. Комісаренко, М. Ю. Голік
10–19
Скринінгове дослідження антиамнестичної активності нових похідних 4-амінобутанової кислоти
https://doi.org/10.33250/15.01.010
pdf
И. Ф. Беленичев, П. Г. Бак, А. В. Абрамов, Л. И. Кучеренко, Н. В. Бухтиярова, В. П. Рыженко
20–30
Аналіз ЕКГ за моделювання хронічної серцевої недостатності в щурів і курсового введення нового потенційного препарату «Гіпертрил»
https://doi.org/10.33250/15.01.020
pdf (Русский)
І. В. Драпак, Б. С. Зіменковський, Н. М. Серединська
31–38
Протизапальна й аналгетична активність Кардіазолу
https://doi.org/10.33250/15.01.031
pdf
В. Д. Лук’янчук, Д. О. Гордійчук
39–48
Антирадикальна активність як тригерна ланка механізму дії ацетилцистеїну за моделювання вільнорадикальної патології
https://doi.org/10.33250/15.01.039
pdf
Б. С. Бурлака, І. Ф. Бєленічев, Ал Зедан Фаді, Е. В. Супрун
49–54
Дослідження впливу полісорбату-80 на біофармацевтичні та реологічні властивості назальної лікарської форми з антагоністом інтерлейкіну-1β (IL-1Ra)
https://doi.org/10.33250/15.01.049
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
55-63
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей: Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 14, № 6/2020
pdf (Русский)
ВГО «Асоціація фармакологів України», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Редколегія журналу "Фармакологія та лікарська токсикологія"
64-65
До ювілею Надії Олександрівни Горчакової
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.