Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 13 № 6 (2019)
Опубліковано February 17, 2020

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, Н. В. Левицька, К. В. Полковниченко, М. М. Калачінська
383–392
Ефект етил 2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7тетрагідробензо[ b ]тіофен-3-карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину й показники стану антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки щурів
https://doi.org/10.33250/13.06.383
pdf
Л. В. Деримедвідь , Л. А. Коранг
393–398
Антиокиснювальні й антицитолітичні властивості екстракту листя лепехи звичайної
https://doi.org/10.33250/13.06.393
pdf
И. Ф. Дуюн, А. В. Мазулин, И. Ф. Беленичев, А. В. Абрамов
399–406
Вивчення ефективності ліпофільного екстракту трави Achillea collina J. Becker ex Reichenb на моделі термічного опіку в щурів
https://doi.org/10.33250/13.06.399
pdf (Русский)
Р. В. Луценко, В. В. Цивунін, О. О. Койро, Ю. Б. Лар’яновська
407–416
Експериментальне дослідження кардіопротекторної дії 2-гідрокси-N-нафтален1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)ацетаміду
https://doi.org/10.33250/13.06.407
pdf
Ю. В. Харченко, О. О. Дьомшина, Т. Г. Андрейко, О. О. Бондаренко, К. О. Пієржиновська, Г. О. Ушакова, В. І. Жилюк
417–427
Порівняльна характеристика гепатопротекторних ефектів фіксованої комбінації іпідакрину/фенібуту, пре/пробіотиків і S-аденозил-L-метіоніну за умов ізоніазид-рифампіцинового ураження печінки в щурів
https://doi.org/10.33250/13.06.417
pdf
Г. М. Шаяхметова, В. М. Коваленко, О. Г. Басовська, А. В. Возна
428–433
Клінічні біохімічні показники сироватки крові здорових статевозрілих білих щурів-самців (ретроспективна оцінка)
https://doi.org/10.33250/13.06.428
pdf
Л. В. Іванов, О. В. Щербак, В. Г. Кравченко, Л. В. Деримедвідь , О. П. Безугла
434–442
Вивчення спорідненості до мембран допоміжних речовин й фармакологічно активних інгредієнтів методами флуоресцентних і спінових зондів
https://doi.org/10.33250/13.06.434
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
443–449
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей : Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019– Т. 13, № 5/2019
pdf (Русский)
Колектив авторів ВГО «Асоціація фармакологів України» , ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» , ДП «Державний експертний центр МОЗ України» , Редакційна колегія та редакційна рада журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
450
Надія Іванівна Шарикіна До ювілею з дня народження (14 грудня 1939 року)
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.