Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 15 № 4 (2021)
Опубліковано November 24, 2021

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Т. А. Бухтіарова
219-238
Основні підсумки досліджень з розробки засобів профілактики та лікування COVID-19 у 2020–2021 роках (огляд)
https://doi.org/10.33250/15.04.219
pdf
С. А. Демченко, Л. С. Бобкова, О. Є. Ядловський
239–248
Потенційні протизапальні й аналгетичні засоби в ряду похідних триазолу: проблеми та перспективи
https://doi.org/10.33250/15.04.239
pdf
О. В. Кудіна, С. Ю. Штриголь, Н. А. Сліпцова, Л. М. Пальчак, О. О. Колобов
249–255
Вплив олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15–18 на прооксидантно-антиоксидантний баланс у печінці щурів на моделі гострої гіпотермії
https://doi.org/10.33250/15.04.249
pdf
Г. М. Шаяхметова, І. С. Блажчук, В. М. Коваленко
256–265
Гонадопротекторна ефективність комбінованого застосування метформіну з метовітаном за метаболічного синдрому, індукованого в щурів-самців в ювенільному віці
https://doi.org/10.33250/15.04.256
pdf
Г. О. Полуденко
266–273
Визначення генотипу CYP3A4 як імовірного маркера гепатотоксичності протитуберкульозної терапії
https://doi.org/10.33250/15.04.266
pdf
Р. Ю. Собко, П. С. Бодак, Т. Б. Оранський, М. О. Ковальов, Т. Т. Борачок, У. А. Фесенко
274–283
Клінічний випадок отруєння ацетамінофеном та ацетилсаліциловою кислотою
https://doi.org/10.33250/15.04.274
pdf
Завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» доктор медичних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки А. І. Соловйов
284–286
Рецензія на монографію «Прекондиціювання міокарда: нові підходи та молекулярні механізми»: за ред. А. Г. Портниченко (Київ : Знання України, 2019. 271 с.)
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.