Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 15 № 5 (2021)
Опубліковано December 29, 2021

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

М. В. Міщенко, С. Ю. Штриголь
291–297
Дослідження взаємодії потенційного антиконвульсанту 5-[(Z)-(4- нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону з речовинами стимулювальної та пригнічувальної дії на центральну нервову систему
https://doi.org/10.33250/15.05.291
pdf
К. С. Толмачова, І. В. Кіреєв, С. А. Гращенкова, Т. К. Юдкевич, К. В. Цеменко, О. П. Єрьомін, І. О. Лебединець
298–304
Дослідження лікувальної дії галенового фітокомплексу з пагонів Багна звичайного за гематологічними та біохімічними показниками в щурів з гострим бронхітом
https://doi.org/10.33250/15.05.298
pdf
Л. М. Трутаєва, Н. А. Цубанова
305–312
Протизапальна активність комбінованого рослинного засобу «Панкрео-Плант»
https://doi.org/10.33250/15.05.305
pdf
Д. С. Соломко, О. В. Макаренко
313–325
Клінічна ефективність гіпертонічного розчину гліцерину, збагаченого рослинними екстрактами, у комплексній терапії гострого риносинуситу
https://doi.org/10.33250/15.05.313
pdf
A. I. Soloviev
326–340
Four nontraditional nano-openers for Maxi-K ion channels
pdf (English)
Л. В. Бондаренко, А. В. Матвієнко
341–351
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей: Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 15, № 3/2021
pdf (Русский)
Директор Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця член-кореспондент НАМН України, професор С. Т. Омельчук
352–354
РЕЦЕНЗІЯ на книгу члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І. М. Трахтенберга «Книга про отрути та отруєння: Нариси токсикології»: 2-ге видання, доповнене, зі змінами; відповідальні редактори: академік НАМН України, доктор медичних наук, професор М. А. Андрейчин; Н. П. Данкевич (Тернопіль : ТНМУ, 2021. 422 с.)
pdf
Колектив авторів
355–356
До 125-річчя від дня народження професора Петра Володимировича Родіонова
pdf
Колектив авторів
357–358
До 100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Юрія Миколайовича Квітницького-Рижова
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.