Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 17 № 1 (2023)
Опубліковано May 29, 2023

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

О. О. Нефьодов, О. І. Грицук, О. І. Кальбус, Н. П. Шастун, Л. О. Чобіток, О. В. Широков, В. П. Степура, М. К. Кравченко
3-11
Нейропротекція при розсіяному склерозі: виклики сучасності
https://doi.org/10.33250/17.01.003
pdf
Г. М. Шаяхметова, О. Є. Ткаченко, В. М. Коваленко
12-33
Порушення чоловічої репродуктивної функції за метаболічного синдрому та підходи до фармакологічної корекції
https://doi.org/10.33250/17.01.012
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. К. Вороніна, Г. М. Шаяхметова, І. С. Блажчук, T. A. Карацуба, В. М. Коваленко
34-43
Дослідження ефективності лікарського засобу на основі есенціальних фосфоліпідів на моделі токсичного гепатиту
https://doi.org/10.33250/17.01.034
pdf
Н. І. Гуменюк, Н. О. Вринчану, Л. М. Іщенко
44-52
Вплив похідного адамантану на експресію генів плівкоутворення P. Aeruginosa
https://doi.org/10.33250/17.01.044
pdf
В. Д. Лук’янчук, Д. Ф. Літвіненко
53-58
Профіль елімінації нового антигіпоксанта ОКАГЕРМ-4 у нормі та на моделі гіпоксії замкненого простору
https://doi.org/10.33250/17.01.053
pdf (English)
В. М. Брицун, О. М. Кузнецова, Н. М. Очеретяна, М. Г. Лєвін, Н. В. Останіна
59-65
Визначення вмісту важких металів (As, Cd, Hg, Pb) у дієтичних добавках, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
https://doi.org/10.33250/17.01.059
pdf
І. Ф. Дуюн
66-71
Спектрофотометричне дослідження поліфенольних сполук у траві Achillea collina J. Becker et Reichenb.
https://doi.org/10.33250/17.01.066
pdf
ВГО «Асоціація фармакологів України», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Редакційна колегія журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
72-73
85-років від дня народження відомого вченого, винахідника та педагога – професора Івана Антоновича Мазура
pdf
ВГО «Асоціація фармакологів України», ДУ «Інститут фармакології та лікарської токсикології НАМН України», Редколегія журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
74-75
Пам’яті видатного вченого Ісаака Михайловича Трахтенберга (1923–2023)
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.