Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 17 № 2 (2023)
Опубліковано July 25, 2023

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Н. І. Волощук, О. М. Денисюк, О. С. Пашинська, С. Я. Волощук, А. О. Іваниця
79-89
Сучасні уявлення про формування больового синдрому та підходи до його ефективної фармакологічної корекції. Частина 1
https://doi.org/10.33250/17.02.079
pdf
В. О. Козловський, А. І. Соловйов
90-98
Раціональне комбінування активних субстанцій як один з методів створення ефективних лікарських препаратів
https://doi.org/10.33250/17.02.090
pdf
О. О. Нефьодов, О. І. Кальбус, Н. П. Шастун, Л. О. Чобіток, А. О. Єфанова, О. П. Максименко, О. В. Широков, В. П. Степура
99-107
Місце мікроглії при розсіяному склерозі: мішені та фармакологічна стратегія
https://doi.org/10.33250/17.02.099
pdf
О. Б. Орленко, Н. І. Волощук, С. С. Басок, В. Б. Ларіонов, М. Я. Головенко
108-114
Фармакокінетика габальгіну в організмі мишей
https://doi.org/10.33250/17.02.108
pdf
С. І. Юнусова, Я. В. Рожковський
115-124
Антиоксидантні властивості густого екстракту якірців сланких за умов in vitro та in vivo
https://doi.org/10.33250/17.02.115
pdf
М. І. Голубов, З. С. Суворова
125-133
ікарські форми нестероїдних протизапальних препаратів: проблеми та перспективи (огляд літератури)
https://doi.org/10.33250/17.02.125
pdf
І. Ф. Дуюн
134-139
Дослідження летких сполук трави Achillea collina J. Becker et Reichenb.
https://doi.org/10.33250/17.02.134
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.