Фармакологія та лікарська токсикологія

Поточний номер

Том 16 № 1 (2022)
Опубліковано June 19, 2022

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

І. О. Гаврилов, С. Ю. Штриголь
3–9
Участь бензодіазепінових рецепторів у механізмі анксіолітичної дії синтетичного аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y
https://doi.org/10.33250/16.01.003
pdf
М. В. Міщенко, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач
10–18
Вплив потенційного антиконвульсанта 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей на моделі пентилентетразолового кіндлінгу
https://doi.org/10.33250/16.01.010
pdf
С. Ю. Штриголь, С. В. Залевський, Т. В. Горбач
19–26
Перспективний антиконвульсант 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2h)-іл)- n-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетамід: вплив на вміст нейроактивних амінокислот та 8-ізопростану в головному мозку мишей за моделювання судом тіосемікарбазидом
https://doi.org/10.33250/16.01.019
pdf
О. М. Важнича , Р. В. Луценко, Н. О. Власенко , Н. М. Дев’яткіна
27–35
Ефекти сукцинатовмісного препарату та його комбінації з колоїдним інфузійним розчином при експериментальній терапії крововтрати
https://doi.org/10.33250/16.01.027
pdf
В. А. Дацко, О. М. Олещук, Г. Я. Лой, М. П. Кланца, Т. В. Дацко, М. І. Луканюк, В. В. Черняшова, К. А. Посохова, І. П. Мосейчук, А. З. Ничик
36–44
Дослідження NO-залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу
https://doi.org/10.33250/16.01.036
pdf
В. Б. Ларіонов, А. С. Акішева, М. Я. Головенко, О. А. Макаренко, І. П. Валіводзь, Ж. М. Цапенко
45–56
Докінг-аналіз взаємодії пропоксазепаму з діазепамовим та ібупрофеновим місцями зв’язування людського сироваткового альбуміну
https://doi.org/10.33250/16.01.045
pdf
В. В. Черних, С. К. Шебеко, К. О. Зупанець
57–66
Протизапальні властивості стандартизованої рослинної композиції BNO 2103 у щурів з флогоген-індукованим набряком стопи
https://doi.org/10.33250/16.01.057
pdf
Л. В. Бондаренко, А. В. Матвієнко
67–70
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей: Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 15, № 3/2021, Т. 15, № 5/2021– Т. 15, № 6/2021
pdf (Русский)
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.