Pharmacology and Drug Toxicology

Поточний номер

Том 13 № 5 (2019)
Опубліковано December 23, 2019

Двомісячне науково-практичне видання.
Науково-практичний журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and Drug Toxicology" за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року 1 раз на два місяці.
У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.
Засновники видання:Національна академія медичних наук України;Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»;Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включений до переліку фахових видань, визнаних Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі медичних, біологічних і фармацевтичних наук .
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації. Prefix doi 10.33250

Н. О. Вринчану, Д.М. Дудікова, Н. І. Гринчук, В. В. Недашківська
311-321
Біоплівки. Сучасний стан і перспективи антимікробної терапії
https://doi.org/10.33250/vol13iss5pp311-321
pdf
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба
322-330
Вплив Іфітинібу на складові хроматину та стан антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки
https://doi.org/10.33250/13.05.322
pdf
S. A. Demchenko, Yu. A. Fedchenkova, T. A. Bukhtiarova, L. S. Bobkova, V. V. Sukhoveev, A. M. Demchenko
331–337
Синтез і протипухлинна активність ариламідів 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен-2карбонової кислоти відносно клітин РС-3 раку простати
https://doi.org/10.33250/13.05.331
pdf (English)
І. Г. Капелька, С. Ю. Штриголь
338-343
Скринінгове дослідження фригопротекторних властивостей нестероїдних протизапальних препаратів за гострого загального охолодження
https://doi.org/10.33250/vol13iss5pp338-343
pdf
Y. N. Novodvorskyi, O. Y. Bahlai, I. V. Komarov, A. M. Demchenko
344–352
Синтез та антиоксидантна активність похідних 8Н-[1,2,4]триазоло [4,3-в] [1,2,4]триазин-7-ону
https://doi.org/10.33250/13.05.344
pdf (English)
О. А. Темірова, М. В. Хайтович, А. П. Бурлака, А. В. Вовк
353–362
Модифікуючий вплив N-ацетилцистеїну, мелатоніну та їхнього поєднання на стан електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та антиоксидантної системи в головному мозку щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу
https://doi.org/10.33250/13.05.353
pdf
С. О. Маркова, Л. К. Ващенко, К. В. Пісоченко, О. І. Зацаринська, Т. В. Прийма, О. Ю. Чижавко, Г. М. Войтенко, Н. В. Курділь
363–366
Клінічний випадок успішного лікування токсичного гепатиту, зумовленого гострим отруєнням парацетамолом
https://doi.org/10.33250/13.05.363
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
367–374
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей
pdf (Русский)
Колектив авторів
375–378
Пам’яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана Сергійовича Чекмана
pdf
Переглянути всі випуски

У науково-практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, фармації, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки застосування ліків, аналіза тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

Статті друкуються англійською, російською та українською мовами.

Журнал виходить 1 раз на два місяці.

Запрошуємо медичних і фармацевтичних представників, вчених, розробників лікарських засобів, викладачів і студентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації направляти в редакцію журналу оглядові статті, статті з експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, короткі повідомлення про актуальні проблеми фармакології та токсикології.

Журнал включений до переліку фахових видань, визнаних ДАК Міністерства освіти і наукиУкраїни.