Оцінка гострої токсичності лектину B. subtilis ІМВ B-7724
pdf

Ключові слова

лектин B. subtilis IMB B-7724, гостра токсичність, миші, LD50

Анотація

Мета дослідження – оцінити параметри гострої токсичності лектину B. subtilis IMB B-7724 за умови його одноразового введення мишам двох ліній.
Дослідження виконані на мишах ліній Balb/c (n = 96) і C57Bl (n = 96). Шляхи введення лектину: підшкірний (п/ш), внутрішньоочеревинний (в/о), пероральний (per os). Використані дози лектину: 125, 250, 375, 500 мг/кг ваги тварини (п/ш і в/о); 500 мг/кг (per os). Мишам контрольної групи вводили фізіологічний розчин NaCl. За показниками виживаності та смертності визначали максимально переносиму (LD0) та смертельну (LD100) дози; проводили розрахунок середньосмертельної дози (LD50) за методами Кербера та Беренса.
LD50 лектину B. subtilis IMB B-7724 у разі його введення per os і п/ш мишам ліній Balb/c і C57Bl перевищувала максимальну досліджувану дозу (500 мг/кг). В/о введення лектину B. subtilis IMB B-7724 супроводжувалось дозозалежним токсичним впливом: LD0 = 125 мг/кг, LD16 = 132 мг/кг, LD100 = 500 мг/кг. Показники LD50, які розраховані за двома різними методами, суттєво не відрізнялись і складали 278,8–281,3 мг/кг (для мишей лінії Balb/c) і 231,1–250,0 мг/кг (для мишей лінії C57Bl).
Оцінка параметрів гострої токсичності дозволяє віднести досліджуваний лектин B. subtilis IMB B-7724 до малотоксичних речовин. Отримані результати свідчать про доцільність проведення подальших доклінічних досліджень з метою розробки на основі даного бактеріального лектину нового терапевтичного засобу.

https://doi.org/10.33250/15.02.110
pdf