Дослідження впливу водного екстракту та настойки цетрарії ісландської на функцію щитоподібної залози та білковий обмін за експериментального гіпотиреозу
pdf

Ключові слова

гіпотиреоз, цетрарія ісландська, тиреоїдні гормони, білковий обмін

Анотація

Мета дослідження – вивчити на моделі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу в щурів вплив водного екстракту та 30 % спиртової настойки сланів цетрарії ісландської на рівень йодвмісних гормонів щитоподібної залози і тиреотропного гормона гіпофізу, а також на метаболізм білків.
Для досягнення поставленої мети були визначені рівні тироксину, трийодтироніну та тиреотропного гормона імуноферментним методом з використанням тест-систем. Для визначення біохімічних показників (загальний білок, альбумін, сечовина, креатинін) був використаний фотоколориметричний метод.
У результаті проведених досліджень було встановлено, що курсове застосування водного екстракту та 30 % спиртової настойки сланів цетрарії ісландської за умов мерказоліл-індукованого гіпотиреозу призводить до вірогідного збільшення тироксину та трийодтироніну, зменшуючи рівень
тиреотропного гормона. Позитивний вплив водного екстракту та 30 % спиртової настойки сланів цетрарії ісландської на обмін білків підтверджений зменшенням вмісту сечовини та креатиніну в крові експериментальних тварин.
Таким чином, водний екстракт сланів цетрарії ісландської та 30 % спиртова настойка сланів цетрарії ісландської можуть бути рекомендовані до подальших поглиблених досліджень як засобів для лікування гіпофункцій щитоподібної залози та усунення порушень білкового обміну за цієї патології.

https://doi.org/10.33250/15.03.189
pdf