Скринінгове дослідження холеретичного та холекінетичного ефектів густого екстракту квіток пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.)
pdf (Русский)

Ключові слова

жовчогінна активність, квітки пижма звичайного, захворювання органів гепатобіліарної системи

Анотація

Захворювання гепатобіліарної системи значно розповсюджені серед працездатного населення й одним з напрямів їхньої фармакотерапії є використання гепатотропних препаратів рослинного походження. Зокрема, пижмо звичайне здавна відоме своїми гепатотропними властивостями та досі застосовується в народній медицині.
Мета дослідження – скринінгове дослідження холеретичного та холекінетичного ефектів густого екстракту квіток пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) (ГЕКПЗ) на здорових тваринах.
Були визначені наступні показники: обсяг виділеної жовчі впродовж 3 год зі щогодинною реєстрацією після введення досліджуваного екстракту і препаратів порівняння шляхом забору жовчі в пробірки, також розраховували швидкість жовчовиділення (мг/хв/100 г маси тіла). Аналіз отриманих даних проводили порівняно з препаратами групи рослинних жовчогінних і синтетичних холелітолітичних засобів – збором «Фітогепатол» і препаратом «Урсофальк». Вивчення впливу ГЕКПЗ на процеси холерезу та холекінезу показало, що субстанція проявляє стимулюючий вплив на ці процеси в усіх вивчених дозах. З декількох доз була обрана одна, умовно-ефективна (100 мг/кг). Також було встановлено, що ця доза проявляє стимулюючий вплив на вказані процеси протягом усього періоду спостереження в ході експерименту.
Таким чином, у ході скринінгового дослідження була встановлена умовно-ефективна доза ГЕКПЗ 100 мг/кг, яка характеризується значною виразністю та тривалістю терапевтичної дії.

https://doi.org/10.33250/15.03.197
pdf (Русский)