Потенційні протизапальні й аналгетичні засоби в ряду похідних триазолу: проблеми та перспективи
pdf

Ключові слова

похідні 1,2,4-триазолу, аналгетична активність, протизапальна активність

Анотація

Триазол є одним з найважливіших та широко відомих гетероциклів, що входить до складу різноманітних природних продуктів, а також лікарських препаратів, таких як протимікробні, протизапальні, протиепілептичні, протипухлинні, противірусні, антигіпертензивні, протималярійні, протидіабетичні, протитуберкульозні, місцеві анестетики, антидепресанти, антиоксиданти та інші. Базовими гетероциклічними кільцями, присутніми в різних лікарських засобах, є 1,2,3-триазол і 1,2,4-триазол. У даній роботі проведено аналіз досліджень триазолу, його похідних як потенційних протизапальних і аналгезуючих засобів.
Показано, що для похідних 1,2,4-триазолу характерна антиексудативна та аналгетична активність за відсутності ульцерогенної дії. Специфічну антиесудативну активність пов’язують з пригніченням ЦОГ-2, ліпоксигенази-5, кальцієвих каналів Cav2.2 та впливом на інші ланки запалення. Антиноцицептивний ефект похідних 1,2,4-триазолу, як правило, реалізується на периферичному рівні та пов’язаний з впливом на трансформацію арахідонової кислоти та кальцієві канали Cav2.2. З переважним впливом на ЦОГ-2 пов’язують відсутність ульцерогенної дії. Відзначено перспективність пошуку нових нестероїдних протизапальних засобів серед похідних 1,2,4-триазолу. 

https://doi.org/10.33250/15.04.239
pdf