Том 15 № 4 (2021): Фармакологія та лікарська токсикологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
Т. А. Бухтіарова
219-238
Основні підсумки досліджень з розробки засобів профілактики та лікування COVID-19 у 2020–2021 роках (огляд)
pdf
С. А. Демченко, Л. С. Бобкова, О. Є. Ядловський
239–248
Потенційні протизапальні й аналгетичні засоби в ряду похідних триазолу: проблеми та перспективи
pdf
О. В. Кудіна, С. Ю. Штриголь, Н. А. Сліпцова, Л. М. Пальчак, О. О. Колобов
249–255
Вплив олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15–18 на прооксидантно-антиоксидантний баланс у печінці щурів на моделі гострої гіпотермії
pdf
Г. М. Шаяхметова, І. С. Блажчук, В. М. Коваленко
256–265
Гонадопротекторна ефективність комбінованого застосування метформіну з метовітаном за метаболічного синдрому, індукованого в щурів-самців в ювенільному віці
pdf
Г. О. Полуденко
266–273
Визначення генотипу CYP3A4 як імовірного маркера гепатотоксичності протитуберкульозної терапії
pdf
Р. Ю. Собко, П. С. Бодак, Т. Б. Оранський, М. О. Ковальов, Т. Т. Борачок, У. А. Фесенко
274–283
Клінічний випадок отруєння ацетамінофеном та ацетилсаліциловою кислотою
pdf
Завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» доктор медичних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки А. І. Соловйов
284–286
Рецензія на монографію «Прекондиціювання міокарда: нові підходи та молекулярні механізми»: за ред. А. Г. Портниченко (Київ : Знання України, 2019. 271 с.)
pdf