Гонадопротекторна ефективність комбінованого застосування метформіну з метовітаном за метаболічного синдрому, індукованого в щурів-самців в ювенільному віці
pdf

Ключові слова

метаболічний синдром, щури, гонади, метформін, метовітан

Анотація

Відомо, що метаболічний синдром (МС) негативно впливає на чоловічу статеву функцію та часто є причиною чоловічої інфертильності. Особливо вразливою є репродуктивна система, що зазнає негативного впливу зовнішніх факторів і захворювань у дитячому та підлітковому віці, коли відбувається її формування. Дані літератури щодо впливу на чоловічу репродуктивну функцію метформіну, який зазвичай призначається для лікування МС, є досить суперечливими.
Мета дослідження – оцінити ефективність метформіну та його комбінації з метовітаном за введення щурам-самцям з МС щодо здатності запобігати розвитку оксидативного стресу в гонадах і розвитку субфертильності.
Для відтворення моделі МС було використано 10 % розчин фруктози, яку давали замість питної води самцям щурят з початковою масою тіла 50–70 г, віком 3 тижні, яких було розподілено на 4 групи: 1 – контрольну (питна вода); 2 – МС (10 % розчин фруктози 60 днів); 3 – аналогічно попередній
групі + метформін (перорально 266 мг/кг останні 30 днів); 4 – аналогічно попередній групі + метовітан (перорально три 5-денних курси 77,3 мг/кг останні 30 днів).
Додавання метовітану до схеми лікування МС метформіном сприяло відновленню активності компонентів антиоксидантного захисту в сім’яниках і сироватці крові. За умов сумісного введення метформіну та метовітану підвищувався рівень тестостерону в сироватці крові щурів даної групи
порівняно з тваринами з МС. На відміну від монотерапії застосування метформіну з метовітаном сприяло нормалізації як маси сім’яників та епідидимісів до показників контрольного рівня, так і відновленню продукції сперматозоїдів, що в свою чергу мало позитивний вплив на запліднювальну здатність щурів-самців з індукованим в ювенільному віці МС.

https://doi.org/10.33250/15.04.256
pdf