Рецензія на монографію «Прекондиціювання міокарда: нові підходи та молекулярні механізми»

Анотація

Серцево-судинні хвороби є однією з найпоширеніших і тяжких груп захворювань, які викликають значну смертність та інвалідизацію населення. Інфаркт міокарда продовжує посідати одне з чільних місць у структурі захворюваності та смертності населення в розвинених країнах, а в Україні ці показники є найвищими в Європі. З огляду на це, вивчення молекулярних механізмів розвитку патологічного процесу в ішемізованому міокарді та механізмів захисту клітин серця від пошкодження, що є основною метою представленої роботи, має безсумнівну актуальність.

pdf