Амінокислотний склад трави та коренів деяких перспективних рослин роду Teucrium L. флори України
pdf

Ключові слова

амінокислоти, високоефективна рідинна хроматографія, рід Teucrium L.

Анотація

Потреба людини в рослинному білку, перш за все, пов’язана з важливістю надходження амінокислот. Наявність дефіциту принаймні однієї незамінної амінокислоти робить раціон харчування людини неповноцінним, що може стати причиною розвитку ряду патологічних станів організму.
Виходячи з цього, одним з актуальних питань сучасної фармації є пошук нових джерел походження рослинних білків та амінокислот, які можна буде застосувати для розширення асортименту вітчизняних біологічно активних добавок і лікарських засобів.
Мета дослідження – вивчити якісний склад і кількісний вміст вільних і зв’язаних амінокислот у траві та коренях самосилу гайового (Teucrium сhamaedrys L.) і самосилу гірського (Teucrium montanum L.).
Для визначення суми амінокислот використовували методику, запропоновану Штейном і Муром у сучасній модифікації, зі застосуванням автоматичного аналізатора амінокислот моделі ААА Т – 339 (Чехія).
Попередньо підготовану наважку сировини розчиняли в цитратному буферному розчині та піддавали аналізу. Розподіл компонентів здійснювали на аналітичній колонці, яку заповнювали катіонітом LG ANВ. Для реєстрації амінокислот використовували метод детекцiї нiнгiдрином.
Отримані дані свідчать про наявність у всіх зразках досліджуваної рослинної сировини 18 амінокислот, з яких 7 є незамінними.
Найбільша кількість амінокислот міститься у траві Teucrium сhamaedrys L. – 7,161 мг/100 мг. Вміст амінокислот у коренях самосилу гайового та траві самосилу гірського практично однаковий 3,853 мг/100 мг та 3,703 мг/100 мг відповідно. Найменша кількість амінокислот міститься у коренях самосилу
гірського – 2,391 мг/100 мг.
У найбільшій кількості в рослинній сировині присутні аспарагінова та глутамінова кислоти. Серед переважаючих амінокислот варто відзначити лейцин, гліцин, лізин та аланін, концентрація яких у досліджуваних об’єктах складає 5–10 % від загального вмісту амінокислот.
Результати проведених досліджень розширюють існуючі відомості про амінокислотний склад трави та коренів Teucrium сhamaedrys L. і Teucrium montanum L.

https://doi.org/10.33250/15.06.414
pdf