Участь бензодіазепінових рецепторів у механізмі анксіолітичної дії синтетичного аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y
pdf

Ключові слова

нейропептид Y, аналоги нейропептиду Y, флумазеніл, анксіолітичний ефект, механізм дії

Анотація

Мета дослідження – виявити можливу участь бензодіазепінових рецепторів в анксіолітичному ефекті нового модифікованого аналога нейропептиду Y – нонапептиду NP9.

Експеримент проведено на 43 білих нелінійних мишах масою 25–30 г з використанням тесту «Піднесений хрестоподібний лабіринт». Нонапептид NP9 вводили інтраназально в дозі 0,2 мг/кг. Як препарат порівняння використовували Семакс (Пептоген, Росія) у дозі 0,1 мг/кг інтраназально. Для
вивчення можливої участі ГАМКА-рецепторного комплексу в механізмі дії NP9 використовували селективний антагоніст бензодіазепінових рецепторів – флумазеніл 15 мг/кг внутрішньоочеревинно.
Нонапептид NP9 зменшував тривожність тварин у тесті «Піднесений хрестоподібний лабіринт», але на тлі флумазенілу маркери анксіолітичної активності знижувались до рівня контролю та значно поступалися показникам впливу NP9 per se. Семакс не виявив протитривожних властивостей, а флумазеніл не вплинув на його поведінкові ефекти.
Таким чином, у механізмі анксіолітичної дії нонапептиду NP9 беруть участь бензодіазепінові рецептори.

https://doi.org/10.33250/16.01.003
pdf