Том 16 № 1 (2022): Фармакологія та лікарська токсикологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
І. О. Гаврилов, С. Ю. Штриголь
3–9
Участь бензодіазепінових рецепторів у механізмі анксіолітичної дії синтетичного аналога кінцевого фрагмента нейропептиду Y
pdf
М. В. Міщенко, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач
10–18
Вплив потенційного антиконвульсанта 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей на моделі пентилентетразолового кіндлінгу
pdf
С. Ю. Штриголь, С. В. Залевський, Т. В. Горбач
19–26
Перспективний антиконвульсант 2-(2,4-діоксо-1,4-дигідрохіназолін-3(2h)-іл)- n-[(2,4-дихлорофеніл)метил]-ацетамід: вплив на вміст нейроактивних амінокислот та 8-ізопростану в головному мозку мишей за моделювання судом тіосемікарбазидом
pdf
О. М. Важнича , Р. В. Луценко, Н. О. Власенко , Н. М. Дев’яткіна
27–35
Ефекти сукцинатовмісного препарату та його комбінації з колоїдним інфузійним розчином при експериментальній терапії крововтрати
pdf
В. А. Дацко, О. М. Олещук, Г. Я. Лой, М. П. Кланца, Т. В. Дацко, М. І. Луканюк, В. В. Черняшова, К. А. Посохова, І. П. Мосейчук, А. З. Ничик
36–44
Дослідження NO-залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу
pdf
В. Б. Ларіонов, А. С. Акішева, М. Я. Головенко, О. А. Макаренко, І. П. Валіводзь, Ж. М. Цапенко
45–56
Докінг-аналіз взаємодії пропоксазепаму з діазепамовим та ібупрофеновим місцями зв’язування людського сироваткового альбуміну
pdf
В. В. Черних, С. К. Шебеко, К. О. Зупанець
57–66
Протизапальні властивості стандартизованої рослинної композиції BNO 2103 у щурів з флогоген-індукованим набряком стопи
pdf
Л. В. Бондаренко, А. В. Матвієнко
67–70
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей: Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 15, № 3/2021, Т. 15, № 5/2021– Т. 15, № 6/2021
pdf (Русский)