Протизапальні властивості стандартизованої рослинної композиції BNO 2103 у щурів з флогоген-індукованим набряком стопи
pdf

Ключові слова

стандартизована рослинна композиція BNO 2103, протизапальні властивості, фітотерапія, набряк стопи

Анотація

Канефрон® Н – відомий препарат для лікування сечостатевих захворювань. Одним з його ключових ефектів є протизапальний, що було показано низкою досліджень. Патогенез хронічної хвороби нирок (ХХН) асоційований зі запаленням, тому пошук ефективних протизапальних засобів є актуальним. Оскільки досліджений спектр ефективності засобу базується тільки на частині нозологій з групи ХХН, вважали за доцільне вивчити нюанси механізмів протизапальної дії стандартизованої рослинної композиції BNO 2103, що є активним інґредієнтом Канефрону® Н. Позитивні результати можуть бути обґрунтуванням розширення спектра застосування BNO 2103.  

Мета дослідження – вивчити протизапальні властивості стандартизованої рослинної композиції BNO 2103 на моделях набряку стопи в щурів, викликаного різними флогогенами (карагенін, простагландин Е2).
Експериментальне дослідження проводилось на 60 самцях білих безпородних щурів вагою 150–200 г, які були розподілені на 2 серії по 30 тварин, кожна серія включала 3 групи. Запалення моделювали за допомогою субплантарного введення флогогенів – карагеніну та простагландину Е2.
Досліджувану композицію та препарат порівняння – диклофенак натрію – вводили внутрішньошлунково одноразово. Спостереження, фіксування об’єму набряку та оцінювання протизапальної активності відбувались за 0,5; 1; 2 і 3 год після введення карагеніну через 0,5; 1 і 2 год після введення
простагландину Е2.
Композиція BNO 2103 проявила виражену антиексудативну дію на моделі карагенінового набряку, за якою поступалася препарату порівняння диклофенаку натрію, який є неселективним інгібітором циклооксигенази. На моделі простагландинового набряку композиція BNO 2103 проявила антиексудативну дію не гірше, ніж компаратор. Композиція виявила здатність інгібувати циклооксигеназний шлях перетворення арахідонової кислоти та утворення медіаторів запалення, продемонструвала значний антипростагландиновий ефект.
Таким чином, стандартизована рослинна композиція BNO 2103 має значний протизапальний ефект, здійснює інгібуючий вплив на ексудативне запалення, викликане різними флогогенами (карагенін, простагландин Е2), пригнічуючи циклооксигеназний шлях перетворення арахідонової кислоти, що, найімовірніше, зумовлено наявністю в складі засобу флавоноїдів, ефірних олій і фенольних сполук. Це дозволяє розглядати BNO 2103 як перспективний антифлогістик для лікування запальної патології нирок.

https://doi.org/10.33250/16.01.057
pdf