Експериментальне дослідження безпечності ліпосомальної композиції латанопросту за різних способів введення
pdf

Ключові слова

безпечність, ліпосомальна композиція, латанопрост, офтальмотоксичність

Анотація

Наведено результати оцінки безпечності нової ліпосомальної композиції латанопросту, що має гіпотензивну дію при очній гіпертензії за різних шляхів уведення, з виразно пролонгованим ефектом за субкон’юнктивального введення. За даними офтальмоскопічного та візуального обстеження, оптичної когерентної томографії та контролю очного тиску ліпосомальна композиція латанопросту за інстиляційного та субкон’юнкт ивального введення експериментальним тваринам (кролям) не справляє небезпечного впливу на стан і структуру кон’юнктивально-лімбальної області ока та регуляцію офтальмотонуса. За одноразового внутрішньовенного введення експериментальним тваринам (мишам) ліпосомальної композиції латанопросту відсутній негативний вплив на динаміку маси тіла, масу внутрішніх органів і поведінкову активність, не виявлено альтеративних змін, гемоциркуляторних порушень, запальної реакції та ознак дисрегенераторних процесів у внутрішніх органах і головному мозку. Загалом, у дослідженнях за дизайном гострої та хронічної токсичності встановлено офтальмонешкідливість і відсутність системного токсичного впливу ліпосомальної композиції латанопросту як потенційного засобу фармакотерапії очної гіпертензії з високим комплаєнсом.

https://doi.org/10.33250/16.03.195
pdf