Аналіз ліпофільного екстракту трави хвоща польового (Equisetum arvense L.) методом газової хроматографії з мас-детекцією
pdf

Ключові слова

трава хвоща польового, ліпофільний екстракт, газова хроматографія з мас-детекцією, речовини-маркери

Анотація

Із метою пошуку речовин-маркерів для стандартизації трави хвоща польового в рослинних сумішах був проаналізований ліпофільний екстракт рослини з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією.

Хроматографічне дослідження екстракту проводили на газовому хроматографі Agilent 6890, обладнаному мас-спектрометричним детектором (модель 5973) у наступних умовах: капілярна колонка DB-5 з внутрішнім діаметром 0,25 мм і довжиною 30 м; газ-носій – гелій; швидкість газу- носія – 1,2 мл/хв; температура інжектора – 250 °С; температура печі – 50 °С (час витримки 0 хв), приріст температури – 40 °С/хв до температури 320 °С (час витримки 0 хв).

Для ідентифікації компонентів використовували бібліотеку компонентів мас-спектрів NIST05 і WILEY 2007 зі загальною кількістю спектрів понад 470 000 у поєднанні з програмами для ідентифікації AMDIS і NIST. Ідентифікацію компонентів виконували за мас-спектрами та часом утримання компонентів.

У результаті проведеного аналізу в досліджуваному екстракті було ідентифіковано 23 компоненти. Мажоритарними компонентами досліджуваного ліпофільного екстракту є: пальмітинова кислота, фітол, транс-неофітадієн, γ-ситостерол, гексакозаналь і лінолева кислота, уміст яких у досліджуваній сировині становить 91,33 мг/кг, 44,93 мг/кг, 35,07 мг/кг, 31,26 мг/кг, 28,36 мг/кг і 24,01 мг/кг відповідно.

Пошук маркерів для стандартизації трави хвоща польового в рослинних сумішах доцільно проводити серед таких мажоритарних представників ліпофільного екстракту рослини: γ-ситостеролу, фітолу, транс-неофітадієну та гексакозаналю.

https://doi.org/10.33250/16.05.354
pdf