Втручання лікарських засобів у лабораторні тести
pdf

Ключові слова

лікарські засоби, лабораторні тести, втручання

Анотація

Втручання лікарських засобів у клінічні лабораторні тести (Drug Laboratory Tests Interference, DLTI) in vivo та/або in vitro є важливою, але не до кінця вивченою медичною проблемою.

Результатом таких втручань може стати запізнення встановлення та/або встановлення помилко- вого діагнозу, призначення непотрібних додаткових аналізів або терапії, додаткового моніторингу лікування, що завдає шкоди пацієнтам, підвищує фінансове навантаження на охорону здоров’я, фізичне навантаження на лікарів і спеціалістів з лабораторної діагностики.

Аналіз стану проблеми свідчить про те, що основним джерелом інформації щодо фізіологічних DLTI є інструкції для медичного застосування лікарських засобів, аналітичних – спонтанні повідомлення.

Наявна інформація не є вичерпною, стосується переважно однокомпонентних лікарських засо- бів, носить фрагментарний характер, недостатньо документована, відсутня уніфікована система збору й аналізу повідомлень про DLTI, не розроблені сучасні інструменти їхньої оцінки та алгоритми прийняття клінічних рішень.

Шляхи вирішення проблеми вбачаються в проведенні системних досліджень щодо втручань лікарських засобів у лабораторні тести (включно при застосуванні фіксованих комбінацій або одно- часному застосуванні декількох лікарських засобів), з’ясуванні механізмів виявлених інтерференцій, розробці підходів до отримання та верифікації інформації, створенні інформаційних експертних систем на підтримку клінічних рішень.

Актуальними також є питання перегляду навчальних програм у медичних закладах, зокрема щодо клінічних лабораторних досліджень, їхнього відбору й інтерпретації результатів, а також підготовки експертів-консультантів з лабораторної діагностики.

https://doi.org/10.33250/16.06.363
pdf