Нейропротекція при розсіяному склерозі: виклики сучасності
pdf

Ключові слова

розсіяний склероз, рецидивуюче-ремітуюча форма, прогресуюча форма, нейропротекція

Анотація

Розсіяний склероз (РС) – хронічне запальне захворювання центральної нервової системи (ЦНС), що призводить до демієлінізації та нейродегенерації. Терапевтична стратегія РС сьогодні здебільшого ґрунтується на зменшенні запалення за допомогою імунодепресантів. Натепер не існує засобів з нейропротекторним впливом за прогресуючої форми захворювання.

Мета дослідження – розглянути сучасні підходи до оцінки нейродегенерації при РС й можливі мішені, які можуть бути корисними для захисту аксонів від дегенерації.

Серед них розглянуті інгібітори тирозинкінази Брутона, антиапоптотичні й антиоксидантні засоби, статеві гормони, статини, блокатори іонних каналів і молекули, що запобігають ексайтотоксичності глутамату.

Дегенерація аксонів є характерною ознакою РС та переважає за його прогресуючої форми. Захист аксона від метаболічних змін, що спричинені запаленням, демієлінізацією або прямими метаболічними змінами, є головним завданням у найближчі роки щодо терапії РС. Сьогодні багато молекул проходять клінічні випробування як потенційні засоби нейропротекції.

Доступні експериментальні моделі для пошуку нейропротекторів не повністю імітують прогресуючі форми РС, за яких стратегія нейропротекції може бути найефективнішою. Необхідні подальші серйозні зусилля для поліпшення існуючих і розробки нових експериментальних моделей відтворення патології на тваринах.

Натепер нейропротекція залишається однією з найперспективніших ланок у концепції лікування РС.

https://doi.org/10.33250/17.01.003
pdf