Том 17 № 1 (2023): ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ
О. О. Нефьодов, О. І. Грицук, О. І. Кальбус, Н. П. Шастун, Л. О. Чобіток, О. В. Широков, В. П. Степура, М. К. Кравченко
3-11
Нейропротекція при розсіяному склерозі: виклики сучасності
pdf
Г. М. Шаяхметова, О. Є. Ткаченко, В. М. Коваленко
12-33
Порушення чоловічої репродуктивної функції за метаболічного синдрому та підходи до фармакологічної корекції
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. К. Вороніна, Г. М. Шаяхметова, І. С. Блажчук, T. A. Карацуба, В. М. Коваленко
34-43
Дослідження ефективності лікарського засобу на основі есенціальних фосфоліпідів на моделі токсичного гепатиту
pdf
Н. І. Гуменюк, Н. О. Вринчану, Л. М. Іщенко
44-52
Вплив похідного адамантану на експресію генів плівкоутворення P. Aeruginosa
pdf
В. Д. Лук’янчук, Д. Ф. Літвіненко
53-58
Профіль елімінації нового антигіпоксанта ОКАГЕРМ-4 у нормі та на моделі гіпоксії замкненого простору
pdf (English)
В. М. Брицун, О. М. Кузнецова, Н. М. Очеретяна, М. Г. Лєвін, Н. В. Останіна
59-65
Визначення вмісту важких металів (As, Cd, Hg, Pb) у дієтичних добавках, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
pdf
І. Ф. Дуюн
66-71
Спектрофотометричне дослідження поліфенольних сполук у траві Achillea collina J. Becker et Reichenb.
pdf
ВГО «Асоціація фармакологів України», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Редакційна колегія журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
72-73
85-років від дня народження відомого вченого, винахідника та педагога – професора Івана Антоновича Мазура
pdf
ВГО «Асоціація фармакологів України», ДУ «Інститут фармакології та лікарської токсикології НАМН України», Редколегія журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
74-75
Пам’яті видатного вченого Ісаака Михайловича Трахтенберга (1923–2023)
pdf