Визначення вмісту важких металів (As, Cd, Hg, Pb) у дієтичних добавках, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
pdf

Ключові слова

атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно зв’язаною плазмою, кількісний вміст металів (As, Cd, Hg, Pb), дієтичні добавки, лікарська рослинна сировина, фармацевтична сировина

Анотація

Мета дослідження – визначення вмісту важких металів (As, Cd, Hg, Pb) методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою в дієтичних добавках, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині, що передані для випробовувань на їхню відповідність вимогам нормативної документації; порівняльний аналіз отриманих результатів.

Дослідження здійснювали на оптико-емісійному спектрометрі з індуктивно зв’язаною плазмою Agilent 5800 ICP-OES. Вимірювання вмісту металів проводили шляхом порівняння емісії досліджуваних розчинів з емісією стандартних розчинів за довжин хвиль: As 188,980 нм, Cd 226,502 нм, Hg 184,887 нм, Pb 220,353 нм.

Виміряно вміст важких металів (As, Cd, Hg, Pb) у 41 зразку (дієтичних добавках, вітамінно-міне- ральному комплексі, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині). Випробувались 18 зразків на вміст As, 26 зразків – Cd, 23 зразка – Hg, 37 зразків – Pb. Концентрації більші ніж межа виявлення приладу зафіксовані щодо Pb у 86,5 % зразків, Cd – 76,9 %, As – 72,2 %, Hg – 13,1 %.

Помітне забруднення випробовуваних зразків важкими металами спостерігалось: для Pb – 12 зразків (32,4 % випробуваних, з них для лікарської рослинної сировини та дієтичних добавок – 9,0–44,8 % нормування, для фармацевтичної сировини – 6,8–37,9 % нормування); для As – 5 зразків (27,8 % випробуваних, 9,1–47,8 % нормування); для Cd – 5 зразків (19,2 % випробуваних, 9,2–14,6 % нормування); для Hg – 3 зразки (13 % випробуваних, 42,5–62 % нормування). Значний вміст важких металів (Cd 84–145,5 мкг/кг, Pb 884–1343 мкг/кг, Hg 33,8 мкг/кг) спостерігається в таких органах рослин, як коріння.

Не зафіксовано жодного перевищення дозволених концентрацій важких металів у випробуваних зразках, що свідчить про належну якість продукції.

https://doi.org/10.33250/17.01.059
pdf