Профіль елімінації нового антигіпоксанта ОКАГЕРМ-4 у нормі та на моделі гіпоксії замкненого простору
pdf (English)

Ключові слова

фармакокінетика, елімінація, ОКАГЕРМ-4, гіпоксія замкненого простору

Анотація

Проблема фармакологічного захисту організму від ускладнень гострої гіпоксії, що розвивається в закритому просторі, гіпоксії замкненого простору (ГЗП), є актуальною й потребує невідкладного вирішення. Сьогодні в плані пошуку нових лікарських засобів з великим антигіпоксичним потенціалом найперспективнішими є гетерометалічні комплекси германію та 3d-металів (цинк, мідь, манган) з лимонною та винною кислотами. Токсикометричними та скринінговими дослідженнями доведено високу антигіпоксичну активність і нешкідливість координаційної сполуки германію – манган (II) тартратогерманат (IV) за лабораторним шифром ОКАГЕРМ-4.

Мета дослідження – здійснити порівняльний фармакокінетичний аналіз ОКАГЕРМ-4 на етапі його елімінації з центральної камери в нормі та на моделі ГЗП.

Досліди виконані на 48 нелінійних білих щурах обох статей масою 170–200 г, розподілених на дві групи: контрольну та дослідну (щури, в яких моделювали ГЗП шляхом розміщення їх на 25 хв в ізо- льованих гермооб’ємах 10 см3). Для визначення фармакокінетичного профілю встановлювали рівень ОКАГЕРМ-4 за вмістом германію колориметричним методом у сироватці крові тварин через 45 хв, 3 год, 6 год і 24 год після одноразового внутрішньоочеревинного введення в дозі 96,8 мг/кг.

На підставі отриманих напівлогарифмічних кривих безпосередньо було виконано розрахунок низки фармакокінетичних параметрів, які характеризують процеси елімінації ОКАГЕРМ-4 із цен- тральної камери: t1/2β (норма) 0,26 год ± 0,05 год; t1/2β (ГЗП) 0,23 год ± 0,03 год; К10 (норма) 11,33 год–1 ± 4,90 год–1; К10 (ГЗП) 11,83 год–1 ± 3,16 год–1; MRT (норма) 1,37 год ± 0,28 год; MRT (ГЗП) 1,42 год ± 0,18 год; Clt (норма) 7,30 мл/год/кг ± 0,89 мл/год/кг; Clt (ГЗП) 7,36 мл/год/кг ± 0,55 мл/год/кг. Таким чином, експериментально встановлено, що процес елімінації ОКАГЕРМ-4 з центральної камери відбувається приблизно однаково незалежно від наявності в організмі гіпоксичного пошкодження.

https://doi.org/10.33250/17.01.053
pdf (English)